– Ali har god kompetens inom företagsutveckling och är helt rätt person för att THiS Group ska ta nästa steg och fortsätta den expansiva förvärvsresa som är påbörjad. THiS Groups vision är att vara en kollektiv pionjär inom marknadsbaserade och värdehöjande affärer inom hälsa och livsstil med inriktning på global hållbarhet och jag har stor tilltro till att Ali kommer ta sig an denna uppgift på ett mycket bra sätt, säger Lucy Dahlgren, styrelseordförande på THiS Group.

– THiS Group arbetar inom en komplex och hållbar affärsmodell för att integrera entreprenörer och konsumenter. Mitt mål är att jobba vidare på Lucys vision och implementera strategin att skapa en kompetens- och finansieringsallians för att främja hälsa, välbefinnande och livsstil på ett hållbart sätt, säger Ali Farmandeh, ny vd på THiS Group.

Ali är född 1966 och efterträder därmed Lucy Dahlgren omedelbart.