THiS Less-is-more Group AB (publ) årsredovisning för 2022-01-01 – 2022-12-31 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida.