Svensk-kinesiska Lucy Dahlgren grundade tidigare Bayn Group (nuvarande Humble Group AB) som hon drev i ett decennium. Nu är hon redo för nya utmaningar genom att expandera företagsgruppen THiS-Less-is-more Group i Europa och Asien.Med en digital helhetslösning för hälsobranschen utmanar THiS Group AB hela den traditionella hälsobranschen med en global molnplattform för hälsa och livsstil. Företagsgruppen THiS Less-is-More Group AB skapar nya internationella marknadskanaler för mindre och medelstora företag inom hälsa och livsstil.THiS Groups mål är att hjälpa konsumenten att lättare hitta hälsosamma kvalitetsprodukter.

– Jag vill utveckla hälsokonceptet vidare, efter Bayn Group, som fokuserade på sockerreducering. Livsstilssjukdomar t ex fetma, hjärt- och kärlsjukdomar är ett stort socialt problem i världen, som måste lösas. Företagsgruppen THiS Group AB ska arbeta med mindre och medelstora företag som fokuserar på konsumentens behov av hälsa och livsstil med en hållbar lösning. Vi vill hjälpa entreprenörer inom hälsa och livsstil att utvecklas och växa internationellt, säger Lucy Dahlgren.

Tillsammans med THiS Group AB utvecklar Lucy Dahlgren hela hälsokedjan av produkter och livsstil, digitalt, i Europa och Asien. Med hög kompetens inom bolaget, stort nätverk och goda marknadsutsikter är THiS Group redo att skapa en stark affärsallians av mindre och medelstora företag inom hälso- och livsstilsbranschen

THiS (The Health Innovation System) har en global molnplattform för kommunikation och e-handelsplats. Företagsgruppen har bildat en helhetslösning för hälsobranschen och utvecklat internationella marknadskanaler, gemensamma e-handelsplatser och affärssystem. THiS Group har redan ett flertal partners i Europa och Asien, som blir en viktig pusselbit för den internationella expansionen. Ett antal innovativa företag i Sverige och Asien har också visat stort intresse av att ingå i THiS Group AB.

– Innovativa mindre bolag inom hälsobranschen försummar ofta stora affärsmöjligheter i Sverige och internationellt på grund av bristen på ekonomisk uthållighet. Det är snarare regel än undantag att större multinationella aktörer tar över marknaden. Genom en gemensam plattform för hållbar hälsa och livsstil kan företagen fortsätta fokusera på sina egna verksamheter, sina innovativa idéer och sitt intellektuella kapital – samtidigt som de blir delägare i en ny och global affärsrörelse, avslutar Lucy Dahlgren.

Kraven på transparens och hållbarhet ökar och kräver klimatsmarta lösningar inom hela produktions- och leveranskedjan. Producenter och leverantörer behöver få en säker information om sina varors ursprung och innehåll för att informera återförsäljare och konsumenter. Mindre och medelstora företag saknar ofta ekonomisk kapacitet och förmåga att dra nytta av sina kunskaper på internationella tillväxtmarknader.

För mer information/beställning av bilder, intervju, vänligen kontakta: Björn Fjellsäter, ordförande THiS Community Cooperative och styrelseledamot i THiS GROUP AB bjorn.fjellsater@gmail.com eller
Inger Söderholm, PR och kommunikation, inger@ismk.se,  tel 0709-969599.
Läs mer på https://thiscoop.org;https://thisliv.se

BAKGRUND LUCY DAHLGREN
Lucy Dahlgren, social entreprenör, företagsgrundare av Bayn (numera Humble Group) och THiSGROUP AB, vd och projektledare.
2009 utnämndes hon till ambassadör för kvinnors företagande av Maud Olofsson.
2018 tilldelades hon och företaget Bayn EU kommissionens Seal of Excellens för utveckling av en global molnplatform med innovativa affärsmodeller för sockerreducering.

KORT OM THiS GROUP AB
Våren 2018 gick startskottet för THiS (The health innovation system). Tillsammans med medgrundarna Björn Fjellsäter, ordförande THiS Community Cooperative och styrelseledamot i THiS Group AB samt Arvid Karsvall, THiS Community AB, undersökte Lucy Dahlgren marknads möjligheterna i Europa och Asien för att utveckla en integrerad affärsmodell. Företagsgruppen THiS Group AB grundades för företag inom hälsa och livsstil. THiS målsättning är att bidra till att minska förekomsten av livsstilssjukdomar.

THiS Groups mål är att hjälpa företag att öka sin försäljning och hjälpa konsumenten att lättare hitta hälsosamma produkter. Investerarna ska få avkastning på sitt investerade kapital i THiS Group.

De mindre och medelstora hälsoföretagens innovativa idéer och intellektuella kapital skyddas och kapitaliseras genom företagsgruppen THiS. Samtidigt ökar deras möjligheter till expansion i Sverige och internationellt.

Lucy Dahlgren är entreprenör och vet hur svårt det är att förverkliga idéer utan tillräckligt kapital och utan att förlora sitt eget oberoende, engagemang och inflytande på hur verksamheten utvecklas i framtiden. THiS Group har nu ett gemensamt fokus på en hälsoinnovation.

THiS Group har skapat ett nytt holistiskt distributions- och marknadsföringssystem som samordnar bolagens egna intranät, e-handel och kommunikation via två webbportaler, THiSCOOP och THiSLIV. Sedan etableringen 2018 har THiS Group beviljats finansiering av innovationsmyndigheten och tecknat avtal med världsledande livsmedels- och IT-företag för att på ett nytt sätt distribuera och kommunicera hälsoprodukter för kunder och partners.

Genom att förvärva bolag som skapar starka synergieffekter inom hälsa och livsstil etablerar THiS en lönsam koncern som skapar ett långsiktigt aktieägarvärde. Lucy Dahlgren har gjort detta tidigare och vet vad som krävs för att investerare ska få avkastning på sitt kapital. THiS Group AB är stolta över att främja en växande kultur inom hälsa, innovation och ekonomisk avkastning.

Om THiS Less-is-more Group AB
THiS Less-is-more Group AB bygger upp en företagsgrupp med fokus på hälsa och hälsosam livsstil. Dessa företag delar behovet av centraliserad digitalisering, distribution och kommersialisering av produkter och tjänster, och ska genom hållbart företagande bidra till att minska förekomsten av fetma, typ 2-diabetes, hjärt/kärlsjukdomar samt andra icke-kommunicerbara sjukdomar (NCD, non communicable diseases).