Styrelsen har identifierat en ny affärsmodell som innebär att Posterton ska fokusera mer på B2B-segmentet än tidigare. För att effektivt genomföra denna övergång pågår rekryteringen av en ny VD, och Mattias Skog kommer att vara tillgänglig under en övergångsperiod för att säkerställa en smidig överföring av ansvar och kunskap.

“Vi tackar Mattias Skog för hans betydande bidrag till Posterton under åren och önskar honom all lycka i hans framtida projekt,” säger Ali Farmandeh, ordförande i Posterton. “Vi är tacksamma för hans ledarskap och entreprenörsanda, vilka har bidragit till att etablera Posterton som en framstående aktör inom sin bransch. Med den nya affärsmodellen kommer vi att fortsätta att driva framgång för Posterton och maximera vår potential inom B2B-segmentet.”

“Då bolaget har bestämt sig för att satsa mer mot nya affärsområden inom B2B känns det rätt för mig att nu lämna över rodret till någon som ska driva det och Posterton framåt. Jag är ytterst tacksam för alla de investerare och parter som har trott på mig och mitt team, och som har varit involverade i att starta och driva Posterton under nästan tre år. Jag hoppas nu att de, likväl som jag kommer kunna se god avkastning på sin investering i form av aktieägare hos THiS Group,” säger Mattias Skog.

Mattias Skog kommer att behålla sin position som aktieägare i THiS Group och kommer fortsätta att stödja bolagets framsteg och tillväxt på avstånd.