Marko Rado, med över 17 års erfarenhet från finansbranschen, har tidigare innehaft ledande positioner inom Private Banking/Family Office och investmentbolag. Han kommer senast från rollen som medgrundare och fondförvaltare för Impact Credit Opportunity Fund och har tidigare arbetat för företag som Mangold Fondkommission och inom East Capital-koncernen.

– Jag ser fram emot att leda THiS Group på dess fortsatta tillväxtresa. Företagets intressanta förvärvsstrategi och starka aktieägarbas skapar en spännande plattform för framtida framgångar, säger Marko Rado, ny tillträdande VD på THiS Group.
 

– Styrelsen är mycket glad att kunna presentera Marko Rado som ny VD. Med sin långa erfarenhet från kapitalmarknaden och det förtroende han åtnjuter inom branschen utgör han en utmärkt bas för att leda företaget framåt och påbörja den tillväxtresa som vi lagt en stabil grund för under början av 2024. Markos ledarskapsförmågor, kapitalmarknadsexpertis och det förtroende han åtnjuter bland investerarkollektivet är i harmoni med kraven för rollen som VD för THiS Group. Jag vill också passa på att tacka Ali Farmandeh som lagt grunden för tillväxt, säger Björn Fjellsäter, styrelseordförande i THiS Group.