THiS Less-is-more Group AB (publ) (”THiS Group”) förvärvar samtliga aktier i Digitrust AB (“Digitrust”). Köpeskillingen uppgår till 28 MSEK och ska erläggas med nyemitterade aktier i THiS Group till ett värde av 7,4 SEK per aktie. Digitrust är experter inom digitalisering i kategorierna hälsa, välbefinnande och livsstil och är specialiserade på att skapa länken mellan affärer och digitala plattformar/IT-system. Företaget har som mål att skapa bättre användning av informationen/data för att öka omsättning och vinst. Genom att fatta bättre och snabbare beslut i en kontrollerad och flexibel miljö bidrar företaget också till ökad prestanda/effektivitet för företag och organisationer.

Digitrust bidrar också till att öka värdet på företag genom att bygga förtroende för digital styrning. Företaget etablerar CIO-funktioner och ger strategisk rådgivning om användning och hantering av affärskritisk information. Digitrust erbjuder även tjänster inom information och cybersäkerhet samt managementkonsultation. En annan viktig tjänst som Digitrust erbjuder är Digital Due Dilligence, vilken används innan förvärv eller sammanslagning av företag.

Genom förvärvet av Digitrust kommer THiS Group att kunna dra nytta av företagets specialiserade expertis inom digitalisering och därmed stärka sin position inom dessa områden. Förvärvet är ett viktigt steg i THiS Groups strategi att bygga en portfölj av tillväxt- och värdebolag och bidrar till att diversifiera företagets verksamhet inom hälsa, välbefinnande och livsstil.

”Vi är glada att meddela att vi har förvärvat Digitrust. Detta är en viktig del av vår strategi för att bygga en portfölj av tillväxt- och värdeföretag inom hälsa, välbefinnande och livsstil. Digitrust är den sista pusselbiten för vår interna service gentemot våra dotterbolag inom digitalisering, projektledning och affärsutveckling. Med sin breda erfarenhet från både den offentliga och privata sektorn, är jag övertygad om att Digitrusts grundare Peter och Niklas, med sin expertis inom digitalisering och affärsutveckling, kommer att tillföra ett ovärderligt mervärde till THiS Group och våra kunder”, säger VD för THiS Group, Ali Farmandeh.

“Vi är glada över att bli en del av THiS Group. Vi tror att vårt erbjudande kommer att stärka THiS Groups position inom digitalisering, och vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att fortsätta utveckla vårt erbjudande och skapa värde för kunderna och aktieägarna”, säger VD för Digitrust, Peter Olofsson

Läs mer om Digitrust på www.digitrust.se.