THiS Less-is-more Group AB (”THiS Group”) har tidigare ingått en avsiktsförklaring tillsammans med Enlund Nutrition AB avseende förvärv av samtliga aktier. Idag meddelar THiS Group att man ingått förvärvsavtal med ägarna (”Säljarna”) av Enlund Nutrition AB (”Bolaget”) och man förvärvar samtliga aktier i Bolaget. Enlund Nutrition AB blir därmed dotterbolag i THiS Groups hälsokoncern. Köpeskillingen uppgår till totalt 8 MSEK och betalas genom nyemitterade aktier i THiS Group till kursen 8 kr per aktie. Bolaget är verksamt inom hälsotillskott under varumärket Mucopen, som är ett varumärke med havtornsolja.

Bolagets målsättning är att under 2022 nå en nettoomsättning om 15 MSEK och för 2023 är målsättningen 30 MSEK.

"Genom att vi blir en del av THiS Group ökar våra möjligheter markant till att skala upp vår försäljning ytterligare. Vi har tidigare sålt vegetabiliska kapslar med havtornsolja. Genom THiS Group har vi möjlighet att utveckla varumärket till att gälla fler produkter med havtornsolja, som vi kan sprida i Europa och Asien. Vi vill öka kunskapen och kännedomen om superbäret och Mucopen. Mucopen är ett kosttillskott, som säljs i hälsofackhandeln och hos terapeuter", säger Katarina Enlund, VD Enlund Nutrition AB.

"Förvärvet av Enlund Nutrition AB är ytterligare en pusselbit för THiS Group i att bli en ledande helhetsleverantör av innovativa hälsoprodukter och -tjänster. Affären passar utmärkt strategiskt för THiS Group, där vi har som mål att förvärva starka bolag inom hälsa med hög organisk tillväxt och betydande synergieffekt för THiS Group. Katarina Enlund och hennes team är fantastiska entreprenörer med en stor kunskap inom nutrition. Tillsammans får vi tillgång till ett attraktivt affärsnätverk, där Enlund redan har många kunder som är passande målgrupper för THiS Group. Vi ser många synergieffekter med förvärvet och kommer initiera nya produktutvecklingsprojekt samt effektivisera värdekedjan och skalbarheten i inköpsprocesser för ökad lönsamhet. Det är med stor glädje vi välkomnar Enlund till THiS Group", säger Lucy Dahlgren, VD THiS Group AB.

Enlund Nutrition AB kommer att byta namn till THiS Enlund Nutrition AB och kommer bli en del av koncernen från och med 2022-01-01.

För mer information, vänligen kontakta:
Lucy Dahlgren, VD THiS Group AB, pr@thiscoop.org, eller
Jacob Svensson, IR-ansvarig THiS Group AB,ir@thisgroup.se
Inger Söderholm, PR-ansvarig THiS Group AB, inger.soderholm@thiscoop.org, tel 0709-969599

Om THiS Less-is-more Group AB
THiS Less-is-more Group AB bygger upp en företagsgrupp med fokus på hälsa och hälsosam livsstil. Dessa företag delar behovet av centraliserad digitalisering, distribution och kommersialisering av produkter och tjänster, och ska genom hållbart företagande bidra till att minska förekomsten av fetma, typ 2-diabetes, hjärt/kärlsjukdomar samt andra folksjukdomar.