Den förlängda teckningstiden är en strategisk åtgärd som syftar till att gynna Bolaget och de befintliga aktieägarna genom att öka möjligheten att uppnå den kapitalisering som Bolaget önskar. Genom att ge dessa potentiella investerare tillfälle att delta i emissionen kan man stärka Bolagets finansiella ställning och möjliggöra genomförandet av planerade projekt och expansioner.

Teckningsperioden löper nu från och med den 20 juni 2023 till och med den 10 juli 2023. För övriga villkor avseende Erbjudandet hänvisas till pressmeddelandet Bolaget offentliggjorde den 20 juni 2023 samt till den bolagsbeskrivning som finns bifogad i detta pressmeddelande samt tillgängligt på Bolagets hemsida. 

– Vi är djupt tacksamma för det fantastiska stöd vi har fått från investerare hittills, vilket tydligt visar det förtroende de har för THiS Group. Samtidigt är vi medvetna om att för att uppnå vår vision och genomföra vår marknadsnotering behöver vi fortsatt kapital. Samtliga medlemmar i både styrelsen och ledningsgruppen har nu beslutat sig för att teckna units i den pågående emissionen. Jag är övertygad om vår potential och att vi tillsammans kan forma en lovande framtid för THiS Group, säger Ali Farmandeh, VD på THiS Group.

För att teckna aktier, klicka här: https://emission.typeform.com/this-group