Styrelsen för THiS Less-is-more Group AB (publ) (”THiS” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att teckningsperioden för den nyemission av aktier (“Erbjudandet”) som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 31 mars 2022, förlängs ytterligare till den 1 september 2022.

Anledningarna till den förlängda teckningstiden är följande:

Styrelsen har även tagit beslutet att minska minimiinvesteringen till 880 tkr. Övriga villkor gällande Erbjudandet hänvisas till pressmeddelandet Bolaget publicerade den 31 mars 2022 samt till Pitch Deck som offentliggjordes i samband med Erbjudandet.