Anledningarna till den förlängda teckningstiden är följande:

  • Bolaget är just nu i slutförhandlingar och i due dilligence-process med bolag som THiS Group avser att förvärva. Genom att förlänga teckningstiden har Bolaget möjlighet att slutföra förvärven inom ramen för befintligt emissionsbeslut.
  • Potentiella investerare får en sista möjlighet att investera i Bolaget innan börsnotering.

Styrelsen har även tagit beslutet att minska minimiinvesteringen till 880 tkr. Övriga villkor gällande Erbjudandet hänvisas till pressmeddelandet Bolaget publicerade den 31 mars 2022 samt till Pitch Deck som offentliggjordes i samband med Erbjudandet.