Företrädesemissionen är en förutsättning för marknadsnoteringen och ger också en möjlighet att fortsätta bygga på tillväxtstrategin. Företrädesemissionen består av Units som innefattar både aktier och vederlagsfria teckningsoptioner. Styrelsen hoppas att villkoren för företrädesemissionen kommer att erbjuda attraktiva avkastningsmöjligheter i samband med en marknadsnotering av B-aktierna under 2023.

Företrädesemissionen avslutas den 4 juli 2023 och ger rätt att köpa aktier till priset av 3,50 SEK per aktie. Dessutom erhålls en kostnadsfri teckningsoption för varje köpt aktie, vilket ger en möjlighet att köpa en aktie till halva börskursen i februari.

För fullständiga villkor, klicka här.

För att teckna aktier, klicka här.

För generella frågor kring investeringserbjudandet, vänligen kontakta:
ir@thisgroup.se

För övriga frågor, vänligen kontakta:
Ali Farmandeh, VD THiS Group AB, ali.farmandeh@thiscoop.org