Om Posterton

Posterton är ett e-handelsföretag med försäljning av premium posters och ramar på 27 marknader i Europa. Posterton har ett integrerat AR-verktyg i kundupplevelsen och driver försäljning via en AI-motor över hela Europa. Under 2021 tecknade Posterton ett avtal med butikskedjan Mio att sälja Postertons produkter via Mios webbplats.

Styrelsens motivering till beslutet

Posterton är ett snabbväxande bolag i en expansiv bransch som passar väl in i THiS Groups bolagsportfölj. Genom förvärvet stärks THiS Groups livsstilssegment inför den marknadsnotering som är avsedd att ske under våren 2023 och tillsammans med övriga dotterbolag inom koncernen skapas synergier för att nå nya marknader på ett snabbt och lönsamt sätt, såväl för Posterton som för övriga företag inom koncernen.

Posterton har under sina dryga två verksamhetsår byggt upp ett mycket konkurrenskraftigt premiumerbjudande på en skalbar plattform som med stor distributionskraft via lager/logistik i Centraleuropa och en AI-motor, driver försäljningen i 27 europeiska länder. Via THiS Groups existerande avtal och etablerade nätverk, i bland annat Asien, kommer Posterton ha stora möjligheter att fortsätta växa på nya marknader.

Ali Farmandeh, vd och koncernchef i THiS Group, kommenterar förvärvet:

“Vi är mycket glada över att kunna presentera förvärvet av Posterton. Detta är en strategiskt viktig affär för oss som kommer att stärka vår position inom livsstilssegmentet och skapa synergier som gör att vi kan nå nya marknader på ett snabbt och lönsamt sätt, både för Posterton och för våra andra portföljbolag. Jag ser även möjligheten till att kombinera produkterna från våra dotterbolag med vad Posterton erbjuder så att kunder får nya livsstilskoncept i sin vardag. Posterton har byggt upp ett mycket attraktivt och skalbart kunderbjudande under kort tid och kommer passa bra in i vår bolagsportfölj när vi nu spänner bågen inför noteringen. Jag känner mig trygg med att detta är en viktig och kommer bli en lönsam investering som kommer gynna alla aktieägare på sikt.”

Mattias Skog, vd och grundare av Posterton, kommenterar förvärvet:

“Vi är mycket glada över att bli en del av THiS Group. Detta är en möjlighet för oss att ta vår verksamhet till nästa nivå och nå en ännu större marknad. Vi ser fram emot att ta del av THiS Groups erfarenheter och affärsnätverk från den asiatiska marknaden och tror att detta kommer att ge oss stora möjligheter att öka försäljningen via fler marknader. Samtidigt är vi övertygade om att vi kommer att bidra till att stärka THiS Groups position inom livsstil och e-handel och gemensamt ta koncernen till nästa nivå.”