– Jag är oerhört tacksam över stödet från både våra lojala befintliga aktieägare och de nya investerarna som har valt att bli en del av THiS Group, vilket nu har fört antalet aktieägare upp till 292 stycken. Genom företrädesemissionen har vi nu kunnat säkra ytterligare kapital för vår verksamhet, vilket ger oss en solid grund att bygga på inför framtiden, säger Ali Farmandeh, VD på THiS Group.

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med 81 321,045 SEK, från 3 164 101,92 SEK till 3 245 422,96 SEK, genom utgivande av 856 011 B-aktier. Antalet B-aktier ökar därmed från 33 166 286 till 34 022 297 aktier. Antalet A-aktier i Bolaget uppgår till 140 050 st. Utspädningen uppgår till cirka 2,5 procent. 

Bolaget inväntar fortsatt en sista inbetalning innan dess att Företrädesemissionen kommer att registreras hos Bolagsverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ali Farmandeh, VD THiS Group, ali.farmandeh@thiscoop.org