THiS Less-is-more Group AB (publ) (”THiS Group” eller ”Bolaget”) meddelade den 2 april 2024 att Bolagets tidigare VD, Ali Farmandeh, ansökt om att försätta THiS Group i konkurs. Tingsrätten har idag beslutat att avslå konkursansökan. Beslutet kommer som en fortsättning på den tvist som uppstått mellan parterna angående påstådda obetalda fordringar och påståenden om att Bolaget är på obestånd.

Ali Farmandeh hade antytt att THiS Group befann sig på obestånd, vilket skulle motivera en konkurs. Trots detta har tingsrätten gjort samma bedömning som Bolaget och avslagit konkursansökan. Beslutet innebär att THiS Group inte befinner sig på obestånd och att Bolaget kan fortsätta sin verksamhet som vanligt.

– Vi är nöjda med tingsrättens beslut att avslå konkursansökan. Det bekräftar vår övertygelse om att THiS Group inte befinner sig på obestånd och att påståendena från Ali Farmandeh saknar grund. Vi kan nu fortsätta fokusera på vår dagliga verksamhet och skapa värde för våra aktieägare, kunder och samarbetspartners, säger Marko Rado, VD på THiS Group.

Utöver att avslå konkursansökan har tingsrätten även beslutat att Ali Farmandeh ska stå för THiS Groups samtliga rättegångskostnader i samband med målet.