Bäste aktieägare,

Med vårens ankomst känner jag att det är en bra tidpunkt att dela de senaste nyheterna och framstegen hos THiS Group med er. Det är glädjande att få uppdatera er om vad som händer inom bolaget och hur vi tillsammans fortsätter att navigera genom utmaningar och möjligheter på vår resa mot framgång.

Tingsrättens avslag på konkursansökan
En konkursansökan som tidigare VD Ali Farmandeh inlämnade har av tingsrätten avslagits. Ansökan grundade sig på påståenden om obetalda fordringar till Ali Farmandeh samt att han ansåg att THiS Group befann sig på obestånd. Trots dessa påståenden har tingsrätten gjort samma bedömning som vi, och därmed avslagit konkursansökan. Detta beslut tydliggör att THiS Group inte befinner sig på obestånd.

Vi har från THiS Groups sida uttryckt stark kritik mot Ali Farmandehs och Unionens hantering, vilket tyder på en otålig inställning gentemot ett bolag där han nyligen hade stort ansvar. Som ni tidigare fått kännedom om, har THiS Group genomgått en prövande period sedan årsskiftet, vilket jag har beskrivit i tidigare korrespondens. Detta avslag ger oss nu möjlighet att fortsätta fokusera på vår dagliga verksamhet och att skapa värde för er, våra aktieägare. Inte nog med att konkursansökan avslogs, tingsrätten har även beslutat att Ali Farmandeh ska stå för THiS Groups rättegångskostnader i samband med målet.

Upphävande av VD-avtal och pågående internutredning

Under vintern upphävdes Ali Farmandehs VD-avtal huvudsakligen på grund av bristande förtroende från styrelsen. Detta delvis på grund av framkomna oriktiga uppgifter om relevanta affärshändelser samt att viktig information undanhölls från styrelsen. Vi har för närvarande en pågående internutredning för att fastställa omfattningen av detta samt eventuella överträdelser eller avtalsbrott i förhållande till VD-avtalet. THiS Group reserverar sig rätten att ställa krav om skadestånd gentemot Ali Farmandeh om sådana överträdelser konstateras.

Spännande investering i SaaS-bolag

Vi är glada att meddela att THiS Group befinner sig i slutskedet av förhandlingar för en spännande investering i ett innovativt SaaS-bolag. Det här bolaget, med sin imponerande tillväxt sedan grundandet 2017, har etablerat sig som en ledande aktör inom digitala tjänster. Från att ha lanserat en framgångsrik utbildningsplattform för gamers och ungdomar har bolaget nu breddat sin verksamhet till att erbjuda en rad B2B-tjänster, vilka har visat enorm potential på marknaden. Vi hoppas kunna dela mer information kring denna investering inom kort!

Posterton 2.0

Arbetet med att optimera Postertons verksamhet går nu in i slutfasen. Detta kommer att resultera i att Posterton övergår från fasta kostnader till enbart rörliga. Den nya strukturen inkluderar den efterlängtade "print on demand"-metoden, vilken inte bara kommer att effektivisera köpupplevelsen utan även förbättra marginalerna. Lagerhållningen kommer att minska drastiskt och varje poster kommer att tryckas vid klick. Detta är ett sätt för Posterton att optimera sin verksamhet och anamma ett tydligare hållbarhetstänk. Postertons nya tryckeri är en av Sveriges största leverantörer av tryckta produkter till snabbväxande e-handelsbolag.

Utöver övergången till "print on demand" har Posterton också uppgraderat sin e-handelsstruktur till Litium 8, den senaste versionen av Litiums e-handelsplattform. Detta erbjuder flera fördelar för Posterton:

  1. Skalbarhet: Litium 8 är skalbar och kan anpassas efter Postertons växande behov och trafikbelastning.
  2. Flexibilitet: Plattformen är flexibel och kan anpassas för att möta specifika krav och affärsbehov hos Posterton.
  3. Kundupplevelse: Litium 8 fokuserar på att förbättra kundupplevelsen genom användarvänliga gränssnitt och smidiga köpprocesser.
  4. Integrationer: Plattformen erbjuder enkel integration med befintliga system och tredjepartsapplikationer, vilket underlättar hanteringen av olika affärsprocesser för Posterton.
  5. Säkerhet: Litium 8 har robusta säkerhetsfunktioner som skyddar Postertons data och kundinformation från cyberhot.

Sammanfattningsvis erbjuder Litium 8 en modern och skalbar e-handelsplattform som kommer att hjälpa Posterton att optimera sin digitala närvaro och maximera sin affärsverksamhet online.

Samarbetet med MIO planeras att stärkas genom en ny kollaboration som innefattar att Posterton kommer erbjudas möjligheten att marknadsföra och sälja posters direkt i MIOs butiker. Planering och projektledning sker för tillfället och vi ser fram emot att kunna offentliggöra starten av nya MIO-samarbetet.

Namnbyte och profiländring

Inför den kommande årsstämman planerar styrelsen i THiS Group att föreslå ett nytt bolagsnamn och profilutseende. Detta förslag har sitt ursprung i vår omstart och vår ambition att signalera en ny era av tillväxt, stabilitet och innovation.

Jag vill avslutningsvis tacka er för ert fortsatta stöd och förtroende. Vi ser fram emot att fortsätta driva THiS Group mot framgång och lönsamhet för våra aktieägare.

Med vänlig hälsning,
Marko Rado
VD, THiS Group