Bäste aktieägare,

Jag skriver till er som nytillträdd VD för THIS Group. Många av er känner mig då jag är en av de första, men också en återkommande, investerare i Posterton och THiS Group. Jag tar mig an detta uppdrag med fast beslutsamhet att rädda THiS Group och det kapital som investerats både direkt i bolaget och via dess portföljbolag.

Jag har lämnat en trygg anställning för detta uppdrag då jag tror att det finns stora värden i koncernen och i de planerade investeringar som ska ske för att öka dessa värden som ett investeringsbolag. Mitt anställningsavtal med styrelsen är mycket fördelaktigt för koncernen och skall så vara då jag ser de stora värdena i kommande transaktioner och företagsutveckling samt hur detta skall spela ut för oss som aktieägare.   

Det är med stort engagemang som jag inleder mitt uppdrag som VD för THiS Group. Jag strävar efter att i detta brev göra en djupdykning i våra nuvarande styrkor, utmaningar och framför allt, de ambitiösa planer och strategier som kommer att forma bolagets framtid.

THiS Group idag

THiS Group utgör en komplex mosaik av verksamheter. Våra portföljbolag, där Posterton utgör kärnan inom onlineförsäljning av posters, stöds till viss del av Karuu och Digitrust, som tillsammans skapar en mångsidig portfölj. Denna typ av symbiotiska diversifiering i vår investeringsportfölj blir nyckeln till långsiktig stabilitet och tillväxt.

Kortsiktig strategi: Optimering och anpassning

Vår första prioritet är att se över vår kostnadsstruktur för att skapa en balans mellan resurser och verksamheter. En omedelbar kostnadsbesparing med mer än 50% per månad är vår ambitiösa men nödvändiga målsättning. Genom att granska och anpassa oss till den faktiska omfattningen av vår verksamhet positionerar vi oss för långsiktig hållbarhet. Samtidigt planerar vi genomföra en riktad emission med förväntningen att anskaffa mellan 3-5 mkr. Denna kapitalinjektion är kritisk för vår överlevnad samt tillväxt och kommer att genomföras till en rimlig bolagsvärdering om cirka 30 mkr, en siffra som är välgrundad och stöds av styrelsen.

Investeringsstrategi

THiS Groups tidigare investeringsstrategi har fokuserat på företag inom hälsa, välbefinnande och livsstil. Vår framtida inriktning kommer i stället att inriktas mot e-handelsföretag och företag som kan skapa betydande synergier med befintliga dotterbolag. THiS Group har ambitiösa mål när det gäller nya investeringar och en konkret önskan är att investera i ett mediebolag, vilket skulle bidra väsentligt till marknadsföringen för all nuvarande och kommande verksamhet inom e-handel. Eftersom marknadsföring ofta utgör en betydande kostnadspost för e-handelsföretag, skulle detta samarbete vara ömsesidigt fördelaktigt för båda företagen.

THiS Group kommer framledes inte att förvärva majoritetsposter i målbolag då detta ger ett oönskat ansvar för eventuella finansieringsbehov. Vi söker specifikt efter nordiska företag med stark tillväxt och en tydlig väg mot lönsamhet. Detta representerar vår långsiktiga investeringsfilosofi, som kommer att utgöra kärnan i vår övergripande tillväxtstrategi.

Posterton

Posterton, vår stolthet och kronjuvel, har genomgått en betydande transformation under de senaste månaderna. Med tillsättningen av Shpresa Salihi som ny VD under september ser vi tydliga framsteg. Shpresa har tidigare erfarenhet som e-handelschef för bland annat Ellos och By Marlene Birger. Under november och december ökade Postertons omsättning kraftigt till totalt 700 tkr. Besök med fördel www.posterton.se och använd THiS Groups exklusiva rabattkod FRIENDS50 så erhåller ni en rabatt på 50% på alla produkter.

Framtida Förvärv

THiS Group tar nu betydande steg framåt genom att formalisera avtal om investeringar i två lovande företag. 

Förvärvsbolag 1, grundat år 2018, är ett e-handelsföretag med specialisering på tillbehör till exklusiva klockor. Bolaget har etablerat en stark global position och innehar exklusiva rättigheter för tillverkning och försäljning av sina design- och mönsterskyddade produkter. Med redan etablerade samarbeten med ledande klockmärken och över 50 återförsäljare världen över, är bolaget en erkänd aktör i branschen.

Förvärvsbolag 2, grundat år 2020, är ett svenskt e-marknadsföringsbolag med en digital nyhetstidning. Dess fokus på annonsering och nyheter inom privat- och företagsekonomi har skapat en betydande närvaro. Genom att marknadsföra, utveckla och sälja reklamutrymme i Sverige har bolaget framgångsrikt etablerat en stabil inkomstkälla.

Båda dessa förvärv är strategiskt viktiga och kommer att diversifiera samt stärka vår portfölj. De skapar tydliga synergier för vår övergripande verksamhet genom att addera kompetens inom exklusiva produktområden och förstärka vår närvaro inom e-handel. Investeringarna beräknas inte överstiga 1 mkr i respektive bolag.

Noteringsplan

Tidigare har THiS Group kommunicerat en noteringsplan för 2023. Att notera bolaget är fortfarande ett mål men det är viktigt att klargöra att bolaget för närvarande inte är redo för en notering. Vår prioritet ligger på att etablera och stabilisera vår verksamhet och för det måste vi skapa en hållbar portfölj och säkerställa att vår grund är stark innan vi tar det stora steget mot en offentlig notering. Detta är en process som kräver tid och omsorg, och när den tidpunkten kommer ska vi vara väl förberedda att möta de krav som en notering innebär.

Avslutande Ord

Vi kommer under året att påbörja en uppdatering av vår grafiska profil. Besök gärna vår hemsida www.thisgroup.se för att se första delfasen. Som VD för THiS Group känner jag mig djupt förpliktigad att föra bolaget mot en framgångsrik och hållbar framtid. Vi står inför utmaningar, men med dessa utmaningar kommer möjligheter att växa och överträffa förväntningarna. Jag ser fram emot att fortsätta dialogen och samarbetet med er alla.

Tack för ert förtroende och ert engagemang i THiS Group.

Med vänliga hälsningar,
Marko Rado
VD, THiS Group

Januari, 2024