Bästa aktieägare,

Jag vill börja detta brev genom att uttrycka min tacksamhet för det stöd och förtroende jag och THiS Group fått den senaste tiden. I detta VD-brev vill jag uppdatera er om vad som skett den senaste tiden och dela med mig av det som har skett.

Avseende marknadsnoteringen är Styrelsen medvetna om att förseningen i noterings-processen har skapat frågor bland många aktieägare. Anledningen till att den planerade marknadsnoteringen dragit ut på tiden är en rad oförutsedda händelser vilka skapat förseningar i noteringsprocessen men också medfört kostnader. För att kunna genomföra en framgångsrik marknadsnotering har nu en del ledningsförändringar genomförts, vilka beskrivs nedan, och styrelsen har även beslutat att genomföra en företrädesemission. 

Pressrelease som beskriver företrädesemissionen finns som länk nedan. Förenklat emitteras en (1) aktie per 12 innehavda aktier till en kurs om 3,50 kr. För att skapa bästa möjliga förutsättningar tillkommer en teckningsoption, vederlagsfritt, till varje tecknad aktie vilken ger rätt att för varje teckningsoption, under februari 2024, köpa en (1) aktie till halva dåvarande aktiekursen. Styrelsens förhoppning är att detta skall vara relevanta villkor för att möjliggöra teckning av företrädesemissionen och därefter en marknadsnotering av B-aktierna. 

Företrädesemissionen vars likviddag är satt till den 4 juli, är en förutsättning för marknads-noteringen, men kommer också ge oss möjlighet att investera i vår tillväxtstrategi. Vi ser fram emot att utnyttja de möjligheter som finns på marknaden och därmed skapa lönsam tillväxt för företaget. Vi är också övertygade om att vår notering kommer att öppna upp för nya möjligheter och bidra till en ökad synlighet för THiS Group. 

Avseende verksamheten vill jag först och främst meddela om några förändringar i vår styrelse, vilka beslutats på stämma. I tisdags valde årsstämman en ny styrelse och vid konstituerande styrelsemötet i anslutning till stämman valdes Björn Fjellsäter, en erfaren styrelseledamot inom THiS Group, till styrelseordförande. Björn har visat exceptionellt ledarskap och djup förståelse för vår verksamhet, och vi är övertygade om att han kommer att leda oss framåt med framgång.

Tyvärr har Lars Åke Söderlund uttryckt önskan att inte bli omvald till styrelsen på grund av ett stort internationellt uppdrag. Styrelsen tackar honom för hans insatser och uttrycker önskningar om att han i framtiden återigen kan engagera sig i styrelsearbetet när hans uppdrag tillåter det. 

Jag är också stolt över att välkomna Bo T:son Nyström till vår styrelse. Bo är en erfaren företagsledare med lång erfarenhet av direktförsäljning, säljledning och marknadsföring. Han har framgångsrikt arbetat inom flera konsument- och specialistbranscher i Sverige och Skandinavien, inklusive skandinavisk taxfree-marknad. Hans expertis och nätverk kommer att vara en ovärderlig tillgång för vår fortsatta tillväxt och expansion. Bo har framgångsrikt introducera en rad framstående varumärken på marknaden, och vi ser fram emot att dra nytta av hans kunskaper och erfarenheter.

Vi har också stärkt vår ledningsgrupp med två framstående personer. Anna Tenstam har kommit ombord som Chief Commercial Officer (CCO). Med över 35 års erfarenhet inom den globala Lifescience-marknaden och framgångsrika roller som VD, grundare och ordförande i av bolag i olika länder och kulturer, kommer Anna att tillföra en djup förståelse för marknaden och hjälpa oss att maximera våra affärsmöjligheter.

Vidare har Niclas Häggström anslutit sig till oss som Chief Information Officer (CIO). Niclas har gedigen erfarenhet och expertis inom IT och digital transformation. Han kommer att spela en viktig roll i att stärka vår digitala infrastruktur och säkerställa att vi är rustade för framtidens utmaningar.

Just nu har vårt dotterbolag Karuu framgångsrikt påbörjat försäljning på den asiatiska marknaden och vi har märkt en positiv respons från kunder och intressenter i regionen, vilket ger oss stor tilltro inför framtiden. Genom att expandera vår närvaro och erbjuda våra produkter till den asiatiska marknaden öppnar vi upp för nya tillväxtmöjligheter och stärker vår globala närvaro.

Jag vill också informera er om att vi nyligen framgångsrikt avslutade förhandlingarna för ett distributionsavtal i Dubai. Detta avtal kommer att möjliggöra distribution av våra produkter till denna viktiga marknad. Dubai är en dynamisk och framstående region, och vi ser fram emot att erbjuda våra produkter till den växande kundbasen där. Vi tror att detta samarbete kommer att skapa nya möjligheter för tillväxt och framgång för THiS Group.

Vi har även etablerat ett betydelsefullt samarbetsavtal med den belgiska sockerersättnings-producenten Zusto. Genom detta samarbete kan vi nu börja sälja våra sockerersättnings-produkter till flera kunder i Mellanöstern. Vi har redan mottagit en första order från Chocolala i Dubai, och vi förväntar oss snart fler order. Detta samarbetsavtal ger oss en möjlighet att diversifiera vår produktportfölj och öppnar samtidigt upp spännande tillväxtmöjligheter inom en växande marknad.

Jag vill också passa på att informera er om att vårt dotterbolag Posterton har genomgått förändringar i ledningsgruppen och kommer nu att fokusera på B2B-sektorn. Niklas Häggström är för närvarande tillförordnad VD med mål att utvidga B2B-segmentet och e-handelsdelen. Vår samarbetspart och delägare MIO har meddelat att man inom kort avser att lansera en check-out som kommer möjliggöra delade kundleveranser, något som vi sett fram emot. Vi rekommenderar varmt att ni tittar in på MIO.se och utöver våra poster även tittar på deras sommarsortiment. 

Digitrust, som vi förvärvade för en tid sedan, har integrerats väl i koncernen. Bolaget kommer i första hand att vara en intern resurs för THiS Group men kommer även att erbjuda sina tjänster till andra kunder. De första avtalen förväntas signeras under hösten.

Efter ett par mycket intensiva veckor vill jag passa på att önska alla medarbetare och aktieägare en trevlig midsommar samtidigt som jag vill avsluta med en påminnelse om att likviddagen för företrädesemissionen med teckningsoptionerna är den 4 juli.  

Teckning till företrädesemissionen inklusive teckningsoptionerna görs via denna länk, har ni några frågor så maila ir@thisgroup.se så ser vi till att ni får svar på era frågor: https://emission.typeform.com/this-group

Villkor kring emissionen kan ni läsa om här: https://news.cision.com/se/this-less-is-more-group-ab–publ-/r/this-less-is-more-group-ab–publ–beslutar-om-foretradesemission-av-units-om-ca-10-msek,c3790985

Med vänliga hälsningar,

Ali Farmandeh, VD THiS Group AB, ali.farmandeh@thiscoop.org