Bästa Aktieägare,

Jag vill börja med att uttrycka min djupa tacksamhet för ert fortsatta stöd och förtroende under det gångna halvåret. Det har varit en period fylld av utmaningar och möjligheter, och jag är stolt över de framsteg vi har gjort tillsammans.

Halvåret som gått

Under det senaste halvåret har vi uppnått flera viktiga milstolpar. Vi har framgångsrikt genomfört investeringar i nyckelsektorer som e-handel, media, SaaS och fintech, alla med stark tillväxtpotential. Vi har även genomfört omfattande kostnadsbesparingar. Genom noggrann översyn och effektivisering av våra interna processer har vi lyckats minska kostnadsmassan med över 70%. Detta har stärkt vår finansiella ställning och gett oss större handlingsfrihet. Slutligen har vi även lanserat en ny investeringsmodell vilket jag berättar mer om nedan.

Företag som THiS Group har investerat i under 2024:

  • Wristonomy/The Watch Stand – Ett e-handelsföretag som specialiserar sig på exklusiva tillbehör för klockor. Företaget, grundat i Stockholm, erbjuder produkter som klockställ, klockrullar och klockuppdragare, alla tillverkade med högkvalitativa europeiska material och hantverksmässig skicklighet. Wristonomy började som The Watch Stand Company 2018 och har sedan dess expanderat sin produktlinje och kundbas, med över 15 000 kunder i mer än 100 länder. Deras produkter, som ofta tillverkas av material som Carrera, Nero Marquina och Verde Guatemala marmor, kombinerar både design och funktionalitet för att tillgodose behoven hos klockentusiaster som söker både estetik och säker förvaring
  • Finanstid.se – En svensk nyhetssajt som fokuserar på ekonomi, finans och näringsliv. Sajten publicerar artiklar, analyser och rapporter om aktuella händelser inom finansvärlden, aktiemarknaden, företag och ekonomi. Den riktar sig till både privatpersoner och yrkesverksamma som är intresserade av att hålla sig uppdaterade om ekonomiska trender och nyheter.
  • By Mates – Ett SaaS-företag som skapar en digital och unik mötesplats för ungdomar och andra i behov, där alla kan socialisera och utvecklas i en trygg och sluten miljö.
  • Vopy – Ett svenskt fintech-företag som erbjuder avancerade lösningar inom betalningar, e-money-utgivning och kreditgivning för kunder över hela Europa. Genom sin banbrytande teknologi möjliggör Vopy för sina kunder att skapa egna neobanker under sina varumärken.

Nya spännande bolag inom digitala trender

Vi fortsätter att söka efter nya investeringsmöjligheter inom de senaste digitala trenderna. Här är några av de spännande bolag vi tittar närmare på:

AI-lösningar: Företag som använder artificiell intelligens för att effektivisera rättsliga processer och göra juridisk rådgivning mer tillgänglig och kostnadseffektiv.

Utökade Fintech-lösningar: Företag som utvecklar nästa generations fintech-lösningar, inklusive digitala betalningsplattformar och personaliserade finansiella tjänster för både privatpersoner och företag.

Avancerade SaaS-applikationer: Företag som skapar innovativa SaaS-lösningar för olika branscher, inklusive verktyg för affärsanalys, kundrelationshantering och automatisering av affärsprocesser.

Media for Equity – En ny investeringsmodell

Vi har även lanserat en ny investeringsmodell kallad Media for Equity. Detta är en investeringsstrategi där vi erbjuder marknadsföringsutrymme i utbyte mot ägarandelar i bolag. Genom detta erbjudande kan företag få tillgång till omfattande annonsutrymme utan att belasta sin likviditet med höga marknadsföringskostnader. För många bolag utgör mediautrymmet en av de största kostnadsposterna, och för företag i kraftig expansion kan förhållandet mellan omsättning och marknadsföringskostnader vara mycket signifikant.

För bolag i tillväxtfas kan ökade marknadsföringskostnader underminera både likviditet och resultat. Genom Media for Equity kan dessa företag få det nödvändiga marknadsföringsstödet för att driva sin expansion utan att äventyra sin ekonomiska stabilitet.

Vi har genom investeringar i denna typ av bolag sett de positiva effekterna av utökade mediasatsningar. Genom att erbjuda marknadsföringsutrymme i mediakanaler, så som Finanstid.se, hjälper vi företag att maximera sin marknadseffekt. I utbyte tar vi huvudsakligen ägande i bolagen i form av aktier genom kvittningsemissioner. Detta gör det möjligt för oss att stödja företag som annars inte skulle kunna utnyttja dessa marknadsföringsmöjligheter, samtidigt som vi skapar värde för våra aktieägare. 

Optimering av e-handelsbolaget Posterton

En av våra mest framstående prestationer under halvåret har varit omstruktureringen av vårt e-handelsbolag Posterton. Genom att utnyttja synergier från vår investering i Wristonomy/The Watch Stand har vi påbörjat arbetet med förbättringar av Postertons verksamhet på flera områden:

  • Förbättrad e-handelsplattform: Integrering av teknologi från Wristonomy/The Watch Stand för en mer användarvänlig och responsiv webbplats.
  • Print on Demand-struktur: Övergång till en Print on Demand-modell har minskat lagerkostnader och snabbat upp leveranser.
  • Förbättrad kundupplevelse: Nya kundserviceverktyg som ska leda till snabbare och mer effektiv hantering av kundförfrågningar.
  • Optimerad marknadsföring: Datadriven marknadsföring och målgruppsanalys som ska ge högre konverteringsgrader och lägre marknadsföringskostnader.
  • Hållbarhetsinitiativ: Fokus på miljövänliga förpackningsmaterial och energieffektiva logistiklösningar som ligger i linje med våra ESG-principer.

Genom att genomföra uppgraderingar inom IT, lagerhantering, kundservice, marknadsföring och hållbarhet kommer Posterton successivt dra nytta av dessa förbättringar. Även om omedelbara resultat kanske inte är uppenbara, kommer fördelarna att ackumulera över tid, vilket leder till ökad omsättning, kostnadsbesparingar, bättre kundupplevelse och starkare marknadsposition. Detta långsiktiga perspektiv på förbättringar är avgörande för att Posterton ska bygga en robust och konkurrenskraftig verksamhet.

Strategiska initiativ

Vi arbetar aktivt med att etablera nya samarbeten för att stärka våra framtida investeringar. Genom utökade samarbeten med strategiska partners kan vi öka vår deal flow och få tillgång till fler attraktiva investeringsmöjligheter. Vi undersöker också nya samarbeten med ledande marknadsföringsföretag och plattformar för att förbättra vår synlighet och räckvidd.

Vi har även förstärkt vårt fokus på hållbara investeringar och ESG-principer för att säkerställa att våra investeringar inte bara ger finansiell avkastning, utan också bidrar positivt till samhället och miljön.

Ny profil

Vi planerar att genomföra ett profilbyte i samband med vår kommande årsstämma den 25/6. Detta steg markerar en ny era för oss, där vi strävar efter att bättre spegla våra kärnvärden, vår vision och vår strategi för framtiden. Profilbytet är ett resultat av en noggrann analys av vår marknadsposition och våra framtida tillväxtmöjligheter. Vår nya profil kommer att tydliggöra vårt engagemang för innovation, hållbarhet och kvalitet. Vi tror att denna förändring kommer att stärka vår identitet och ge oss en konkurrensfördel på marknaden. I samband med årsstämman kommer vi även att lansera vår nya hemsida, som kommer att spegla vår nya profil, vilket vi återkommer om med mer information senare.

Framtidsutsikter

Vi ser med stor tillförsikt på andra halvåret. Investeringsviljan börjar återvända till marknaden, vilket är ett positivt tecken på återhämtning och tillväxt. Den nuvarande marknadssituationen erbjuder dock unika möjligheter att investera i företag till lägre värderingar. Detta ger oss en fördelaktig position att göra strategiska och värdeskapande investeringar.

Vi fokuserar på långsiktiga investeringar i sektorer med stark tillväxtpotential. Vår strategi innebär att vi inte bara tillför kapital, utan även erbjuder aktivt ägarskap och strategisk vägledning för att maximera värdet i våra portföljbolag.

Vi fortsätter att utvärdera nya och innovativa bolag inom digitala trender, inklusive AI, SaaS och fintech. Vi är redo att leda vägen genom att investera i de mest lovande företagen och skapa långsiktigt värde för våra aktieägare genom välgrundade och strategiska investeringar.

Med vänliga hälsningar,

Marko Rado
VD
THiS Group AB (publ)