Jag hoppas att detta brev når er i god hälsa och med gott mod. Som alltid vill jag börja med att tacka er för ert förtroende och engagemang i THiS Group. Vi är oerhört tacksamma för att ni valt att investera i vårt företag och vi gör allt vi kan för att leva upp till era förväntningar.

Det har varit ett händelserikt år för THiS Group, med flera viktiga utvecklingar som jag vill ta upp i detta brev. Posterton som vi förvärvade i början av året var en viktig affär för oss, eftersom vi genom den stärker vårt livsstilssegment och får tillgång till Postertons kunnande och nätverk inom denna bransch. Integrationen av deras verksamhet in i THiS Group har gått mycket bra och vi ser redan tydliga synergieffekter med hjälp av våra befintliga partners runt om i världen. Vi är mycket nöjda med detta förvärv och ser fram emot att fortsätta att utveckla vårt livsstilssegment.

Jag besökte nyligen Dubai för att diskutera möjliga lösningar för Sureka, såväl som chokladmassa som sockerersättare, och även för att prata om YR Skin Care, en hudvårdsserie skapad av Yvonne Ryding. Vi planerar att lansera Yvonne Rydings produkter på flera andra kontinenter, vilket är en viktig del av vår strategi för att utöka vårt sortiment och nå ut till nya marknader. Under vår vistelse i Dubai träffade vi många potentiella kunder, investerare och partners. Vi har påbörjat samarbeten med några av dem och hoppas att processen leder till positiva resultat så att vi snart kan expandera våra verksamheter även i Västasien.

Jag är glad att kunna meddela att samtliga som har begärt omvandling av sina A-aktier nu har fått dessa omvandlade till B-aktier i aktieboken. Detta har varit en viktig del för att kunna inleda noteringsprocessen och jag vill tacka alla inblandade för deras arbete och tålamod. Som tidigare meddelat är det enbart B-aktierna som kommer vara föremål för notering och inte A-aktierna. Kontakta oss snarast om du inte omvandlat dina aktier ännu men ämnar att göra det.  

Vi har också tagit ordentliga steg i noteringsprocessen, vilket är vår största prioritet just nu och något som vi jobbar hårt med. Tyvärr har den senaste kapitalanskaffningsprocessen och förvärvet av Posterton dragit ut en del på tiden vilket har gjort att noteringsprocessen blivit något försenat. Men jag vill betona att vi tar detta mycket seriöst och arbetar intensivt för att göra en lyckad notering så snabbt som möjligt. Vi har flera rådgivare involverade i processen, däribland en Certified Adviser, advokater och övriga rådgivare nödvändiga för att komma i mål med noteringen. I nuläget arbetar vi utifrån en preliminär tidsplan där vi estimerar att komma i mål med noteringen under juni månad. Detta förutsätter naturligtvis att inga förändringar av väsentlig karaktär uppstår som kan medföra att processen drar ut på tiden. Just nu pågår sedvanlig DD-process parallellt med framtagandet av noteringsmemorandumet vilka ligger till grund för ett eventuellt godkännande hos vald handelsplats. Inom kort kommer aktieboken även att övergå till Euroclear. För de som inte har uppgett depånummer tidigare så kommer vi efterfråga den informationen av er inom den närmsta tiden. Den sista mars avslutas den riktade emissionen som vi tidigare har aviserat och efter det kan den formella ansökan till marknadsplatsen påbörjas. Vi har fortsatt mycket arbete kvar framför oss men alla jobbar hårt för att det ska bli så bra och lyckosamt som möjligt. Vi kommer återkomma med mer information kring detta när det närmar sig. Vi är tacksamma för ert tålamod och stöd under denna process.

Efter tre års hårt arbete kan vi nu meddela att infrastrukturen vi har arbetat för är färdigställd, vilket har resulterat i positiva resultat av våra investeringar. Under 2023 kommer vi att fokusera på att uppnå omsättningsmålen för alla bolag inom THiS Group. Varje bolag kommer på sikt att ledas av sitt eget management team, med mindre central styrning från THiS Group. Koncernen har också förstärkts med nya personer i roller som CFO, CHRO och CIO. Dessutom kommer koncernen att ha tillgång till CIO-office, där alla interna strategiska och operativa projekt inom digitalisering, e-handel och säkerhet kommer att ledas. CIO-office kommer att samarbeta direkt med koncernledningen. Presentationen av den nya ledningen kommer att lanseras inom de kommande veckorna.

Som jag tidigare nämnt, har den globala situationen varit instabil under det senaste året. De spända relationerna mellan Kina och USA har påverkat affärerna i Asien en del, men vi tror fortfarande att det finns stora affärsmöjligheter i regionen. Vi har därför inlett flera samarbeten och dialoger med företag i Asien för att stärka vår närvaro och öka våra möjligheter att göra affärer där. För att ytterligare förstärka vår närvaro i Kina kommer John Jiang, VD för Karuu, och Lucy Dahlgren att representera THiS Groups produkter under mars. De kommer att delta i flera event och utställningar för att öka vår synlighet och skapa fler affärsmöjligheter.

Vi har utsett Lucy Dahlgren till VD för THiS Less-is-More Val Health Food AB, som är vårt dotterbolag där vårt välkända varumärke Sureka ingår. Detta är en extra satsning på varumärket Sureka, som är av strategisk vikt för oss eftersom det representerar vårt DNA och är vad Lucy en gång startade i Bayn. Det är den resan som slutligen skapade THiS Group. THiS Val har flera dialoger i gång om större affärer och vi hoppas att kunna presentera dessa inom kort.

Jag vill avsluta detta brev med att tacka alla våra aktieägare och partners för ert fortsatta stöd och förtroende. Vi har haft en händelserik tid under det senaste året och jag är övertygad om att vi kommer att fortsätta växa och stärka vår position på marknaden. Vi ser fram emot att fortsätta skapa värde för våra aktieägare och kunder.

Med vänliga hälsningar,
Ali Farmandeh
VD och Koncernchef, THiS Less-is-more Group AB (publ)