Nu är det snart vår och då kommer de första fjärilarna för säsongen. THiS logotyp symboliserar en levande och “hållbar” fjäril med två vingar bestående av “health and wealth”. Det som särskiljer vårt varumärke från bilden av en ”vanlig” fjäril är pricken under fjärilen. Den står för de ursprungliga idéer som utgör startpunkten för vår […]

Nu är det snart vår och då kommer de första fjärilarna för säsongen. THiS logotyp symboliserar en levande och “hållbar” fjäril med två vingar bestående av “health and wealth”. Det som särskiljer vårt varumärke från bilden av en ”vanlig” fjäril är pricken under fjärilen. Den står för de ursprungliga idéer som utgör startpunkten för vår kompetens- och finansieringsallians inom global hälsa och livsstil.

Fortsatta förvärvsdialoger
THiS fortsätter föra dialoger med intressanta bolag som vi har en lång relation med och som kan gå samman och konsolideras in i vår koncern. Vi har genomfört flertalet digitala och fysiska möten med både större och mindre företag. Bolagen har visat ett stort intresse för vår M&A-modell och för koncernen som helhet. Inom kort ser jag fram emot att få presentera några av dem tillsammans med flera intressanta nyheter. Fokus just nu ligger på varumärkesägare, distributörer samt högteknologiska och innovativa ideér. Den totala omsättningen för samtliga bolag som just nu ligger i M&A-pipen uppgår till 700 MSEK med en total värdering om cirka 2,3 MdSEK.

Förstärkt organisationsstruktur för global tillväxt
Ledningen har implementerat en ny metod för att mäta och kvantifiera resultat hos samtliga bolag inom koncernen. Vi är entreprenörer i en vinst- och kulturdriven koncern som nyligen har rekryterat ytterligare kompetent personal inom HR och finans. Tillsammans använder vi oss av OKR (Objective and Key Results), som är ett effektivt målsättnings- och ledarskapsverktyg. Genom OKR kommuniceras vilka resultat som måste uppfyllas och vilka resurser som behövs, för att nå vårt gemensamma mål. Fördelen med metoden är inte bara att samtliga mål är mätbara och verifierbara, utan också att formera en stark företagskultur för att dela resurser och erfarenheter. OKR-metoden används idag av några av världens mest framgångsrika företag. Genom vår genomarbetade förvärvsstrategi förblir vi större och hållbarare och med vår passion för förändring, kommer vi att nå vårt mål snabbt och effektivt.

Vår M&A-partner, Karuu, fortsätter med gränsöverskridande e-handel och förser både Kina och Hongkong med nordiska varumärken. Vi har lyckats integrera digitala vitala betalningslösningar för att genomföra internationella transaktioner. Vi har även utvecklat ytterligare distribueringskanaler och relationer med partners som verkar inom olika mediekanaler. Som resultat har vi kunnat distribuera innovativa konsumtionsprodukter från Sverige och Finland till Kina och Hongkong.

Digital lösning ochsystemkartläggning har genomförts för IT-infrastruktur
Våra fyra integrerade affärsområden består av produkt, distribution, kommunikation och IT-infrastruktur. Ett API-system kartlades av vårt data- och kompetensteam, för att streama appar i sociala miljöer med humor, livsglädje, kunskapsspridning, shopping och nätverkande.

Dialog med internationella investmentbanker
En initial dialog har tagits med investmentbanker som visat intresse för vår innovativa affärsmodell, som primärt bygger på att föra samman internationella entreprenörer och konsolidera in deras kompetens i vår koncern. Investmentbankerna har utöver detta även förstått hur kompetens i form av intellektuellt kapital ackumuleras inom koncernen över tid vilket sedan återspeglas i vår balansräkning. Vi har även fått positiva reaktioner på vår värderingsmodell som ligger till grund för vår befintliga och framtida M&A-strategi.

Styrelsen utvärderar idag olika förslag för framtida kapitalanskaffningar, vi ser över möjligheten att erbjuda en strategisk investmentbank att investera och därmed bli en långsiktig ankarinvesterare. Tillsammans med ett urval av övriga strategiska investerare ska det lägga grunden för den planerade internationella expansionen.

I mitt nästa VD-brev i slutet av mars, ser jag fram emot att få presentera ytterligare information som berör kapitalanskaffningen samt mer om våra förvärv. Styrelsen har just nu en uppgift att ta en rad strategiska beslut kring detta. Tills dess önskar jag er en härlig start på våren som nu verkligen känns vara på ingång. Förhoppningsvis kan vi snart även se vår affärsmodell “ta sina första vingtag för säsongen”.

Följer du inte oss på sociala medier är du varmt välkommen att göra det @THiS Group

Lucy Dahlgren,
VD, THiS Less-is-more Group AB (publ)

Om THiS Less-is-more Group AB
THiS Less-is-more Group AB bygger upp en företagsgrupp med fokus på hälsa och hälsosam livsstil. Dessa företag delar behovet av centraliserad digitalisering, distribution och kommersialisering av produkter och tjänster, och ska genom hållbart företagande bidra till att minska förekomsten av fetma, typ 2-diabetes, hjärt/kärlsjukdomar samt andra folksjukdomar.