Vi är just nu inne i expansiv fas där flera av oss arbetar i princip dygnet runt för att accelerera tillväxten och samtidigt förbereda oss med allt det legala inför börsnoteringen. Dagligen får jag samtal från investerare som är intresserade av vår verksamhet och vår framtid. Att få prata om vår vision med er, som […]

Vi är just nu inne i expansiv fas där flera av oss arbetar i princip dygnet runt för att accelerera tillväxten och samtidigt förbereda oss med allt det legala inför börsnoteringen. Dagligen får jag samtal från investerare som är intresserade av vår verksamhet och vår framtid. Att få prata om vår vision med er, som innebär att vara en kollektiv pionjär i marknadsbaserade och värdehöjande affärer inom hälsa och livsstil med inriktning på global hållbarhet, är något jag drivs av och tycker är extra roligt. Engagerade aktieägare är viktigt för att vi tillsammans ska skapa en stabil och hållbar tillväxt.

Ny ledningsgrupp och strategiska rådgivare påbörjar utrullningsfasen av M&A-modellen (Merger & Alliance)
Under första kvartalet har ledningsgruppen förstärkts med stor kunskap och kompetens. Ali Farmandeh har kommit in i koncernen som vice koncernchef och samtidigt min högra hand. Ali har över 20 års erfarenhet av ledande positioner i olika bolag där han främst jobbat med organisations- och affärsutveckling. Utöver Ali har vi även stärkt ledningsgruppen med Eleonor Åslund som har över 25 års erfarenhet inom HR och till och med 2021 var hon HR-chef för Marginalen Bank och satt i ledningsgruppen. Utöver det har Marco Gentilli tillsatts i ledningsgruppen. Marco har lång erfarenhet från organisations- och affärsutveckling och kommer ha en betydande roll i kommande förvärv. Vi har även tillsatt ytterligare kompetens i form av fler strategiska rådgivare. Neil Shen, en av världens främsta tech-investerare har tillsatts och även #2 på Forbes lista “The Midas List: Top Tech Investors”. Även Bob Xioping Xu har tillsatts, en av Kinas främsta ängelinvesterare samt medgrundare till VC-bolaget ZhenFund. Slutligen har även Peter Olofsson tillsatts med lång erfarenhet av innovation samt organisations- och affärsutveckling.

Den nya ledningsgruppen och de nya rådgivarna påbörjar nu utrullningsfasen av M&A-modellen. Det glädjer mig att alla dessa kompetenser står bakom vår innovativa affärsmodell med fjärilseffekt.

Som tidigare nämnt har vi även en utarbetad pipeline med tilltänkta förvärv av varumärkesägare, distributörer samt högteknologiska och innovativa idéer där vi har väl upparbetade diskussioner. I nedan bild återspeglas de tilltänkta förvärven i sin helhet tillsammans med nuvarande omsättning och värdering.

Besök i Bulgarien
Under förra månaden åkte jag ner till Bulgarien för att diskutera potentiella samarbeten med flera intressanta personer som jag tidigare byggt upp ett nätverk med under min tid på Bayn Europe som är positiva till THiS-koncernen. Vi diskuterade bland annat varumärkesbyggande och idéer för att på ett bättre sätt skapa ett starkare band mellan Europa och Asien. Många givande möten som kan mynna ut i potentiella affärssamarbeten framöver.

Karuus e-handel är nu på plats
Karuus avancerade e-handelsplattform är efter en lång tids utvecklande nu äntligen på plats. Betalningssystemet är även det på plats vilket innebär att asiatiska konsumenter nu har möjlighet att handla nordiska varor direkt genom Karuu´s e-handelsplattform. Under april månad kommer till en början ca 150 produkter komma upp på Karuu´s plattform, samtliga från våra samarbetspartner, ex Enlund Nutrition och danska hälsobolaget Easis. THiS är skapat för de entreprenörer som har unika produkter inom hälsa, välbefinnande och livsstil. Genom e-handelsplattformen hjälper vi dessa att nå ut till den asiatiska marknaden och de asiatiska konsumenterna – Win-win!

THiS Ekosystem
Utvecklingen av det interna ekosystemet har påbörjats. En plattform för detta är just nu under utveckling och kommer möjliggöra att entreprenörer kommer kunna interagera med konsumenter direkt utan någon mellanhand samt att konsumenterna själva kommer kunna interagera med varandra. Ekosystemet kommer tydliggöra affärsmodellen ytterligare. Målet är att skapa en samhörighet och tillhörighet bland alla parter, vilket inkluderar både entreprenörer och slutkonsumenter.

Dialog med aktörer i HongKong
Vi har påbörjat intensiva diskussioner med flertalet aktörer i HongKong för att sätta upp den digitala infrastrukturen för transaktioner och affärer mellan Asien och Europa. Detta är en väsentlig del i affärsmodellen för att vi ska skapa tillväxt och synergier mellan dotterbolagen sinsemellan. Marknaden är enorm och det krävs därför att vi har den digitala infrastrukturen på plats innan vi kan börja exekvera på den.

Styrelsen har godkänt riktad nyemission
Styrelsen har godkänt att vi genomför en riktad emission om 60 MSEK som i första hand ska gå till att stärka e-handeln, förberedelserna inför noteringen, digitalisering samt varumärkesuppbyggnad. Emissionen pågår mellan 1 april – 30 juni och vi har påbörjat dialoger med potentiella investerare. Som ett led i detta har vi jobbat fram ett Pitch Deck som finns att ta del av på vår hemsida. Både för dig som eventuellt är intresserad av att investera eller få en bättre förståelse för koncernen som helhet. Pitch Deck finns i både svenskt och engelskt format.

Kommande månad så kommer jag att lägga mycket tid på att ha dialog med investerare och framför allt skapa en starkare ägarbas. Vi känner oss trygga med att vår “fjärilsaktie” ska skapa en fjärilseffekt och gynna både hälsa och välbefinnande.

Lucy Dahlgren,
VD, THiS Less-is-more Group AB (publ)

Följer du inte oss på sociala medier är du varmt välkommen att göra det @THiS Group

Om THiS Less-is-more Group AB
THiS Less-is-more Group AB bygger upp en företagsgrupp med fokus på hälsa och hälsosam livsstil. Dessa företag delar behovet av centraliserad digitalisering, distribution och kommersialisering av produkter och tjänster, och ska genom hållbart företagande bidra till att minska förekomsten av fetma, typ 2-diabetes, hjärt/kärlsjukdomar samt andra folksjukdomar.