Förlängning av nyemissionen
Under sommaren valde vi att förlänga teckningstiden för vår pågående emission tills den 31 september. I pressmeddelandet som gick ut står det 1 september, detta datum stämmer alltså inte. Orsaken till förlängningen av emissionen är att vi just nu är inne i slutförhandlingar och i DD-process med totalt tre bolag som vi har för avsikt att förvärva. Genom att förlänga emissionen så kan vi förvärva dessa bolag inom ramen för befintligt emissionsbeslut. Om du är intresserad av att investera i vår emission så är du välkommen att kontakta oss.

E-handelsplattformen Karuu nu kompatibel för fler språk
Under sommaren har e-handelsplattformen Karuu lanserats på både kinesiska och på engelska. En stor del av vår målgrupp är aktiva på den asiatiska marknaden, därav var det högst nödvändigt att även lansera Karuu på kinesiska. Är du intresserad av att besöka den kinesiska versionen så kan du besöka karuu.store. Just nu finns cirka 100 produkter till försäljning, I takt med att vi kommer knyta till oss fler samarbetspartners inom hälsa och hållbarhet så kommer vi även expandera plattformen med nya konsumentprodukter.

Arbete med internationella samarbetspartners
Under sommaren har THiS avancerat framåt via befintliga internationella samarbetspartners. Tillsammans har vi säkerställt en försörjningskedja, helt oberoende av tredjepart. Resultatet är värdefullt ur flera aspekter, exempelvis har det aldrig varit lättare för kunder och klienter att komma i direktkontakt med producenter av växtbaserade råmaterial.

Expansiv satsning på Sureka®
Vi har under senvåren och sommaren förstärkt vårt samarbete med svenska surfförbundet och med svenska pingisförbundet. Vi vill att Sureka ska associeras med sport och har funnit båda dessa parter som mycket viktiga för vår kommande satsning. Under förra veckan tog Sverige EM-guld i bordtennis och Sureka fick då stor synlighet i media vilket var väldigt roligt. Vi kommer lägga ännu större vikt på Sureka under hösten. Sureka är ett varumärke som vi tror på väldigt mycket och ett varumärke som fått positiv feedback från konsumenterna. Håll utkik under hösten eftersom det kommer att komma roliga nyheter kring Sureka!

Förstärkt styrelsen inför notering
Under juni så förstärkte vi även styrelsen vilket innebär att vi nu står på en mycket stabil grund inför kommande notering. Styrelsen består av enorm kompetens som kommer vara viktig för vår kommande tillväxt- och börsnoteringsresa. Börsnoteringsplanerna fortskrider även enligt plan. Vi för just nu dialog med mentorer och samarbetspartners om olika alternativ. Antingen kommer noteringen ske genom en direktnotering alternativt som en fusion / omvänt förvärv. Jag ber om att få återkomma längre fram men som planen ser ut just nu så kommer vi att noteras i höst.

Lönsam tillväxt och intressanta förvärvsobjekt under hösten
Utöver den planerade börsnoteringen, som enligt plan skall äga rum under hösten, kommer stort fokus erläggas på att förstärka de befintliga bolagens marknadsposition, både i Sverige och utomlands. Primärt fokus kommer att ligga på att öka varumärkenas synlighet tillsammans med ökade insatser som gynnar försäljning av bolagens produkter. Den tillämpade strategins huvudsyfte är att på ett naturligt sätt uppnå en lönsam expansion för alla de ingående bolagen.

Fram till och med idag har vi identifierat en rad intressanta förvärvsobjekt inom olika affärsområden. Bolagen är verksamma inom bland annat kosmetika, IT, marknadsföring och produktion. Vi sonderar marknaden kontinuerligt för att öka möjligheten att hitta gömda juveler som vi strategiskt kan förvärva och integrera in i koncernen. I ett längre perspektiv har vi för avsikt att notera bolag vi förvärvar i Sverige, Bulgarien och Hongkong på deras lokala marknad. Syftet är att således erbjuda entreprenörer möjligheten att påverka sin tillväxt i så hög utsträckning som möjligt. Utöver detta bidrar även en lokal notering till en psykologisk trygghet som vi tror är värdefull. 

Tills vi hörs igen så önskar jag er en fantastisk start på hösten!

Ali Farmandeh,
VD och Koncernchef, THiS Less-is-more Group AB (publ)

Följer du inte oss på sociala medier är du varmt välkommen att göra det @THiS Group