Pressmeddelanden

PRESSMEDDELANDEN

Förslag till beslut inför THiS Less-is-more Group AB (publ):s årsstämma den 25 juni 2024

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7b på dagordningen) Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2023 och att för stämman disponibla medel balanseras i ny räkning. Val av styrelse (punkt 10 på dagordningen) Valberedningen föreslår nyval av Lennart Tranback samt nyval av Ingmarie Thunvik till ordinarie ledamöter. …

Förslag till beslut inför THiS Less-is-more Group AB (publ):s årsstämma den 25 juni 2024 Läs mer »

Läs mer

VD-brev juni 2024

Bästa Aktieägare, Jag vill börja med att uttrycka min djupa tacksamhet för ert fortsatta stöd och förtroende under det gångna halvåret. Det har varit en period fylld av utmaningar och möjligheter, och jag är stolt över de framsteg vi har gjort tillsammans. Halvåret som gått Under det senaste halvåret har vi uppnått flera viktiga milstolpar. …

VD-brev juni 2024 Läs mer »

Läs mer

Kallelse till årsstämma THiS Less-is-more Group AB (publ)

THiS Less-is-more Group AB (publ), org.nr 556299-4847, håller årsstämma den 25 juni 2024 klockan 10.00 i bolagets lokaler, Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta i stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Nordiska Värdepappersregistrets förda aktieboken den 14 juni 2024, dels anmäla sin avsikt …

Kallelse till årsstämma THiS Less-is-more Group AB (publ) Läs mer »

Läs mer

THiS Group genomför investering i Vopy för att främja innovation och tillväxt inom fintech

THiS Less-is-more Group AB (publ) (“THiS Group”) tillkännager idag en investering i Vopy AB (“Vopy”), en snabbväxande aktör inom open banking och fintech-sektorn. Investeringen, uppgående till 87 500 SEK, markerar en strategisk satsning från THiS Group för att främja innovation och tillväxt inom den digitala finansiella sektorn. Vopy erbjuder avancerade lösningar inom betalningar, e-money-utgivning och …

THiS Group genomför investering i Vopy för att främja innovation och tillväxt inom fintech Läs mer »

Läs mer

THiS Group investerar i SaaS-bolaget By Mates

THiS Group har beslutat att genomföra en social impact-investering uppgående till 0,5 MSEK i By Mates, ett SaaS-företag som har skapat en digital fritidsgård för unga. Genom denna investering strävar THiS Group inte bara efter att skapa en stark finansiell avkastning, utan också att bidra till en digital social investering. By Mates målsättning är att …

THiS Group investerar i SaaS-bolaget By Mates Läs mer »

Läs mer

VD-brev april 2024

Bäste aktieägare, Med vårens ankomst känner jag att det är en bra tidpunkt att dela de senaste nyheterna och framstegen hos THiS Group med er. Det är glädjande att få uppdatera er om vad som händer inom bolaget och hur vi tillsammans fortsätter att navigera genom utmaningar och möjligheter på vår resa mot framgång. Tingsrättens …

VD-brev april 2024 Läs mer »

Läs mer

Tingsrätten avslår konkursansökan mot THiS Group

THiS Less-is-more Group AB (publ) (”THiS Group” eller ”Bolaget”) meddelade den 2 april 2024 att Bolagets tidigare VD, Ali Farmandeh, ansökt om att försätta THiS Group i konkurs. Tingsrätten har idag beslutat att avslå konkursansökan. Beslutet kommer som en fortsättning på den tvist som uppstått mellan parterna angående påstådda obetalda fordringar och påståenden om att …

Tingsrätten avslår konkursansökan mot THiS Group Läs mer »

Läs mer

Kommunike från extra bolagsstämma i THiS Less-is-more Group AB (publ)

Extra bolagsstämman för THiS Less-is-more Group AB (publ) (“THiS” eller “Bolaget”) ägde rum idag den 12 april 2024 varvid aktieägarna fattade följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i beslutet hänvisas till den fullständiga kallelsen till extra bolagsstämman. Kallelse till extra bolagsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.thisgroup.se. Beslut om ändring av Bolagsordningen avseende …

Kommunike från extra bolagsstämma i THiS Less-is-more Group AB (publ) Läs mer »

Läs mer

THiS Group bestrider konkursansökan från tidigare VD

THiS Less-is-more Group AB (publ) (”THiS Group” eller ”Bolaget”) har nyligen mottagit en konkursansökan från Bolagets tidigare VD Ali Farmandeh. Ansökan grundar sig på påståenden om obetalda fordringar till honom och att han anser att Bolaget befinner sig på obestånd. THiS Group har omedelbart agerat och bestridit konkursansökan i sin helhet då den saknar grund. …

THiS Group bestrider konkursansökan från tidigare VD Läs mer »

Läs mer

VD-brev mars 2024

Bäste aktieägare, I mitt senaste brev delade jag med mig av de utmaningar och strategiska beslut som THiS Group stod inför. Sedan dess har vi genomgått en intensiv period av förändringar som jag nu vill redogöra för. Jag är glad att meddela att bolaget står starkare och mer rustat än på länge! Kostnads- och organisationsförändringar …

VD-brev mars 2024 Läs mer »

Läs mer