Investerare

Basen för THiS Group AB:s affärsidé är att hjälpa entreprenörer och varumärkesägare att utveckla, kommunicera och distribuera hälsoprodukter och -tjänster snabbare och lättare världen över samtidigt som man vill skapa ett enklare sätt för konsumenterna att hitta hälsosamma produkter.

Ett exempel på detta är att THiS Group samordnar bolagens egna intranät, e-handel och kommunikation via två integrerade webbportaler, THiSCOOP® och THiSLIV®.

IR-kontakt

Jacob Svensson

ir@thisgroup.se