Finansiell information

This Group AB grundades 2021. I den konsoliderade resultat- respektive balansräkningen ingår: bidrag från plattformarna THiSCOOP® och THiSLIV®, vinster från övriga delägda bolag samt externa marknadsanalyser av globala hälsotrender, tjänster för företagsvärderingar m.m.

För mer information, se länkade rapporter nedan. 

Investeringsrapporter