THiS 6 – en hållbar hälsomarknad

I dagsläget står USA för 30 % av den globala hälso- och välbefinnandemarknaden men Asien och i synnerhet Kina förväntas växa kraftigt kommande år. Kina förväntas växa inom hälso- och välbefinnandeprodukter med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 7,5 % fram till år 2027 och nå ett marknadsvärde om ca 187 miljarder dollar.

Nya kunder, med nya krav och behov, kommer leda till en bestående marknadsförändring. Därför behöver varumärkesägare och distributörer justera sina kunderbjudanden och metoder. Hälsoentrepenörer måste också komma runt djupare strukturella hinder för hur just hälsoprodukter produceras, marknadsförs och säljs internationellt. I dagsläget matchar inte global tillgång och efterfrågan på hälsa och välmående. Marknaden, eller marknaderna, är snarare fragmenterade och starkt reglerade. Bra produkter och tjänster finns, men de är inte tillgängliga för köpare och användare.  

THiS 6 principer för Communication-eCommerce

THiS affärsmodell bygger på sex grundprinciper för hur man integrerar utbud och efterfrågan på hälsoprodukter:

  1. Ekonomisk hållbarhet för entreprenörer

  2. Köp- och användbarhet för målgrupper

  3. Datavalidering och tillförlitlighet för slutanvändare

  4. Ekologisk hållbarhet – farm-to-fork

  5. Interaktion mellan varumärken och användare

  6. Leverans- och säljbarhet för stora marknader.

THiS företag och partners bidrar till dessa principer, som är mätbara och påverkar hur designen och utvecklingen av tjänsterna ser ut. Genom att mäta och följa upp de 6 principerna avser THiS Group att förse konsumenter världen över med innovativa, hälsosamma och hållbara produkter, vilka förbättrar:

  • Individuell hälsa och välmående
  • Lönsamheten för hälsoentreprenörer
  • Social hållbarhet på lokal och global nivå

 

Målet är att integrera samtliga grund- principer i de tjänster och produkter THiS erbjuder, för att kunna konkurrera med de största aktörerna på världsmarknaden. Dessa fokuserar på ett fåtal av dessa hållbarhetsmål. När portalerna expanderar kommer konsumenterna finna ännu fler och alltmer transparenta produkter. De kommer att spara tid och pengar genom tillgång till pålitlig information om ett stort antal produkter och tjänster samlade på ett och samma ställe.