Connecting Health and Wealth

Ett holdingbolag

THiS Group är ett publikt holdingbolag för innovativa bolag inom hälsa, välmående och livsstil.

Entrepenörer: THiS Group är en partner för snabb och säker internationalisering genom samordnad värdering och finansiering.

Aktieägare: THiS Group investerar i en bred portfölj av ambitiösa företag som tillsammans förser en växande världsmarknad med högteknologiska lösningar och funktionella hälso- och livsstilsprodukter.

 

En tjänsteförmedlare

THiS Group förser associerade bolag med unika företagstjänster för export, marknadsföring, och  internationalisering, vilka annars endast skulle vara tillgängliga för betydligt större multinationella aktörer:

  • THiSCOOP® en mötes- och marknadsplats för hälsoentrepenörer, för att digitalisera hälsa, välmående och livsstil inför snabb och hållbar internationalisering. Vi erbjuder företagstjänster inom bland annat digitalisering, administration och redovisning.
  • THiSLIV® en kommunikations- och e-handelsportal som strömmar hälsoinformation, produkter och tjänster till slutkonsumenterna. Via THiSLIV kan våra partners använda sig av en gemensam marknadskanal och visuell identitet för att att engagera sina målgrupper.

 

THiS integrerade affärsekosystem

THiS Less-is-more Group AB bygger upp en företagsgrupp med fokus på hälsa och hälsosam livsstil. Dessa företag delar behovet av centraliserad digitalisering, distribution och kommersialisering av produkter och tjänster.

Genom företagsgruppen uppstår organisatoriska och ekonomiska synergieffekter för de ingående bolagen, vilka ger grunden för en snabb och hållbar expansion till fler tillväxtmarknader som Kina och Sydostasien, men även till närliggande europeiska marknader.

Företagare erbjuds att gå in med sina aktieinnehav i moderbolaget, med andelar som motsvarar värderingen på respektive företag. Därigenom får de en ägarandel i det publika bolaget samtidigt som de behåller kontrollen över den egna verksamheten.

 

Mer om företaget