THiS Group

THiS Group i korthet

THiS Group är ett holdingbolag för produkt- och tjänstebaserade dotterbolag med missionen att påskynda marknadsinträde genom att förbättra och etablera hållbar kommersialisering på ett kostnadseffektivt sätt, främja hållbara varumärken och banbrytande digitala lösningar för vår portfölj och våra partnerföretag.

THiS Group vision

Att bli internationellt erkänd som en digital gemenskap för små och medelstora företag och sociala företag, genom innovativa och hållbara affärsmodeller inom hälsa, välbefinnande och livsstil.

Connecting Health and Wea