Affärsområden

THiS Less-is-more Group AB (publ) ansvarar för organisation, ledning och kontroll av affärsrörelsens globala kommunikation och distribution. THiS Group ägs av varumärkesägarna i proportion till deras bidrag vad gäller balans- och affärsvärden, och hanteras av ett bolagsstyrningsavtal som balanserar kompetenskapital i förhållande till finansiellt kapital. 

THiS Groups mål är att stödja ambitiösa entreprenörer och varumärkesägares ekonomiska uthållighet genom lönsam samverkan. Ett alternativ till ledande IT- och distributionsjättar som t.ex. Amazon, där THiS Group har som företagsidé att öka vinstmarginalerna för mindre företag och satsar på att kommunicera produkternas ursprung, innehåll och hälsofunktion.

 

 

THiS Group AB är inriktat på 5 affärsområden, inklusive licenspartners

Produkter och inköp

THiS Frö Ingredient AB

THiS Val Health Food AB

Enlunds Nutrition AB

Enlund Nutrition AB har erfarenhet inom produktutveckling och marknadsföring av hälsotillskott. Bolaget har framgångsrikt etablerat välkända omegamärken som Morepa, vilket har förvärvats av Nestlé. 

Varumärken:

Enlund Nutrition har sitt eget varumärke Mucopen som är en havtornsolja i en grönsakskapsel. Mucopen har funnits i Sverige i cirka 10 år och säljs i hälsobutiker och av terapeuter. Havtorn är en naturlig källa till vitaminer och flera andra bioaktiva föreningar som karotenoider och flavonoider. Havtorn är ett av de äldsta bären och har använts inom folkmedicin i mer än 1000 år!

Logistik och distribution

Karuu AB

Karuu AB is your link between Nordic companies and global consumers. Karuu offers Nordic companies innovative sales channels, marketing and logistics directly to consumers in Europe and Asia (B2C, B2B). We focus on quality products within: health, beauty and personal care; food and beverages; clothes and fashion: mother and baby care; furniture and home decor.

 

THiS Nord Export

THiS Nord Export AB länkar företag och konsumenter för direktförsäljning av produkter och livsstilstjänster med inriktning på hälsa. Detta görs genom en unik modell för att expandera säljnätverk i Norden och Europa. 

Marknadsföring och försäljning

THiS Liv Cross Culture Media AB

 
 
Administration och FoU

THiS Fou Project Development AB

THiS Moln Data AB

 

Licenspartners

THiS Coop Shanghai

THiS Coop Shanghai Ltd., är licenstagare till THiS Group och är ett bolag som består av 11 kompetenspartners inom IT, Data och media. THiS Coop Shanghai Ltd. är ansvarig för marknadsföring och datahantering enligt kinesisk lagstiftning. 

 
Varumärken 

Sureka® är ett varumärke registrerat av THiS Coop Shanghai Ltd,. Varumärket står för ”Sugar Reduced Eureka!”. Sureka® inkluderar stevia och andra växtbaserade ingredienser för socker- reduktion. Sureka® kan användas för sockerersättning i choklad, konfektyr, bakverk, glass och läsk. Det ger inte bara sötma, utan skapar även en ny känsla för smak och textur samtidigt som energiinnehållet är lågt. 

Sureka® är framtagen genom akademisk forskning i Kina, Finland och Belgien. Surekas® nya socker- lösning med choklad produceras av en av de största chokladproducenterna i Europa, som åtagit sig att arbeta för hållbar sockerreduktion. Kunder för Sureka® har identifierats och utvecklats i både Europa och Kina, där lösningen är godkänd i enlighet med respektive lands livsmedels- lagstiftning.

Famtida förvärv

THiS Group förvärvar bolag som tillsammans skapar en allians med resurser att få genomslag på en konkurrensutsatt marknad. Genom att förvärva bolag skapar och säkrar THiS intellektuellt kapital i form av IP-rättigheter, varumärken, kommunikation- och distributionskanaler samt tillförlitliga data. Företagen skapar därmed ett konkurrenskraftigt alternativ på marknaden och når ut med sina produkter internationellt. 

Samtal avseende framtida förvärv förs idag med ett flertal små och medelstora varumärkesägare inom segmentet hälsa och hälsosam livsstil i Norden, övriga delar av Europa och Sydostasien. Parallellt med processen att identifiera små och medelstora varumärkesägare, bygger företagsgruppen och affärsrörelsen vidare på ett antal etablerade affärsrelationer som initierats sedan 2016. Dessa kontakter representerar betydande intäkter och värden med motsvarande potential för THiS Group.

 

Vi söker företag med
  • Kunniga och engagerade entreprenörer som vill nå nya höjder och större volymer
  • Varumärken och patent inom vertikaler och/eller för horisontella värdekedjor
  • Decentraliserad och själv gående företagskultur
  • Hög organisk tillväxt med goda möjligheter för kostnadssynergier.
 
Vi erbjuder företag
  • Finansiering via gemensamt investerarnätverk och metoder för att skala upp investeringar
  • Stärkt marknadsposition genom förbättrad logistik och relation med slutkunder och konsumenter
  • Säker och hållbar uppskalning med hjälp av centraliserad administration och företagsstyrning
  • Betalning via aktier i koncernbolaget, med en så kallad “earn-out structure”