Styrelse

Bolagets styrelse består av tre styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande. Styrelseledamöterna är valda för tiden intill årsstämman 2022

Lars Påhlsson, Styrelseordförande

Lars var fram till 2018 VD för Cloetta Skandinavien och styrelseledamot i Dagligvaruleverantörers Förbund.

Under åren 2011–2015 var Lars även ordförande för DLF.

Björn Fjellsäter, Ledamot
Björn Fjellsäter har 40 års erfarenhet från ledande befattningar och som internationell managementkonsult i stora och små företag. Han leder nätverket för Internationell Expansion och Finansiering vid Stockholms handelskammare.
Carl Engelberth, Ledamot

Carl Engelberth har under de senaste 40 åren haft ledande befattningar inom finansområdet hos SEB, ABB och Svensk Exportkredit.

Revisor

Erik Emilsson

Vid extra bolagsstämma den 8 april 2021 valdes Revideco AB till revisionsbolag, med Erik Emilsson som huvudansvarig revisor.

Revideco AB är auktoriserade revisorer och medlemmar i FAR.

Adress: Drottningholmsvägen 22, 112 42 Stockholm, 08-545 425 00.