Styrelse

Bolagets styrelse består av sex styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande. Styrelseledamöterna är valda för tiden intill årsstämman 2023.

Björn Fjellsäter,
styrelseordförande
Björn Fjellsäter har 40 års erfarenhet från ledande befattningar och som internationell managementkonsult i stora och små företag. Han leder nätverket för Internationell Expansion och Finansiering vid Stockholms handelskammare.
Ali Farmandeh 
Ali har under de senaste 20 åren arbetat i ledande befattningar med utveckling av internationella affärer och  organisationer. Ali har också erfarenhet av företagshälsa och rehabilitering.
Maria Masoomi

En av Sveriges 50 mest inflytelserika personer inom matindustrin. Maria är affärsrådgivare, radiopratare, produktutvecklare (bl.a. IKEA), matkreatör, kursledare, kolumnist, författare, integrations- och mångfaldskonsult. och mycket mer.

Peter Olofsson

Lång och gedigen erfarenhet som entreprenör, direktör och företagsledare, både i börsnoterade bolag och som interimschef. Peter är även senior konsult och chefscoach inom områdena Innovation, Analys och Affärsutveckling.

Bo T:son Nyström

Har lång erfarenhet av direktförsäljning, säljstyrning samt marknadsföring. Han har verkat i de flesta konsument och fackbranscher i sverige samt skandinavisk tax free. Exempel på varumärken, Schwarzkopf, Wella, Estee Lauder, Gainfranco Ferre, Alain Delon, Salvador Dali, Cartier. Som VD Introducerade han Goldwell/Persea på den svenska marknaden och blev marknadsledare. Egen företagare med olika uppdrag ex styrelsemedlem i Svenska Diabetes Förbundets Forsknings Fond.

 

Revisor

Lars-Åke Andreasson

Vid extra bolagsstämma den 30 september 2022 valdes Grant Thornton Sweden AB till revisionsbolag, med Lars-Åke Andreasson som huvudansvarig revisor. Grant Thornton Sweden AB är auktoriserade revisorer och medlemmar i FAR.

Adress: Kungsgatan 57, 111 22 Stockholm, telefon +46-8 563 071 80