THiS Fjärilsmodell

Hälsa handlar om personlig och social hållbarhet. Vi vill att nya funktionella hälsolösningar ska nå ut på marknaden – från att vara nischprodukter för utvalda målgrupper till att bli allmänna och vardagliga konsumentprodukter.

 

THiS logotyp symboliserar affärsstrategin

Idag söker miljarder med konsumenter i t.ex. Kina och Sydostasien efter bra hälso- och livsstilsprodukter. THiS fyller ett tomrum i konsumenternas och producenternas vardag och möter den globala efterfrågan. gällande kompetens, företagande, kapital och konsumtion.
 

Vår affärsstrategi är utformad som en fjäril i rörelse: 

  • På vänster vinge återfinns entreprenörer med nya idéer och hälsoprodukter och tjänster att distribuera. 
  • På höger vinge finns köpare och konsumenter. 
  • Fjärilens kropp är investerare med kapital och det nätverk som krävs för en marknadsexpansion. 
  • Det som särskiljer vårt varumärke från bilden av en ”vanlig” fjäril är pricken under fjärilen. Den står för startpunkten för kompetensalliansresan mot global hälsa och välstånd, genom våra gemensamma värden och principer.

Det är här vi finner företagets grundläggande syfte. Fjärilsmodellen och affärsekosystemet handlar om att ge företagare verktyg för lönsamhet och tillväxt, samtidigt som det stöder konsumenterna att använda hållbara produkter. Tillsammans kan vi åstadkomma en “fjärilseffekt” för global hälsa och välstånd. 


Läs vidare om