THiSCOOP – THiS kunderbjudande

Basen för THiS Group AB:s affärsidé är att hjälpa entreprenörer och varumärkesägare att utveckla, kommunicera och distribuera hälsoprodukter och -tjänster snabbare och lättare världen över, samtidigt som vi vill skapa ett enklare sätt för konsumenter att hitta hälsosamma produkter. 

Ett exempel på detta integrerade arbetssätt är att THiS Group samordnar bolagens intranät, e-handel och kommunikation via två integrerade webbportaler, THiSCOOP® och THiSLIV®.

Affärsportalen THiSCOOP® är i huvudsak till för de bolag som ingår i kompetens- och finansalliansen. Portalen samordnar och erbjuder gruppens bolag relevanta kompetenser och resurser inom distribution, IT, administration och finansiering.

Värderingen av nya partnerföretag börjar med att kartlägga det intellektuella kapitalet, något som inte syns explicit i balansräkningen men som utgör en nyckelindikator för framgångsrik internationell expansion. Det vill säga företagets stödjande “strukturella kapital” (ex. IP-rättigheter, FoU-resurser, gällande avtal) och “humankapital” såsom anställdas kunskaper och färdigheter.

Kundportalen THiSLIV® med Communication eCommerce modellen är riktad till slutkunder/-användare på exportmarknaderna, och länkar traditionell e-handel med medietjänster och O2O (Online-To-Offline) -upplevelser, till exempel underhållning om hälsoinnovation och livsstil. 

På dessa sätt får små och medelstora varumärkesägare aktivt hjälp med att kommunicera unika erbjudanden och hälsofunktioner på de stora konsumentmarknaderna, något som inte är möjligt via andra kanaler där varumärkena främst konkurrerar med prislappen eller namnigenkänning.

THiSMOLN® är THiS Group:s svenskbaserade backend-plattform för koncernens interna digitala kompetens. Dizer AB och Klimatkraft Sverige AB som även ingår som intressebolag i koncernen är THiS egna datacenter. 

Dizer och Klimatkraft utgår ifrån Västmanland respektive Småland och drivs av grön energi och har kapacitet för avancerad blockchainteknik och skapar därigenom bästa möjliga förutsättningar för både THiSCOOP® och THiSLIV®. 

THiSMOLN är nyckeln till att de båda portalerna fungerar och utvecklas optimalt. THiSMOLN förser THiS Group med en säker och kontrol- lerad miljö för samtliga projekt samtidigt som de samlar in data i enlighet med europeiska regleringar.

Gå till THiSCOOP.org