Kallelse till extra bolagsstämma i THiS Less-is-more Group AB (publ)

THiS Less-is-more Group AB (publ), org.nr 556299–4847, håller extra bolagsstämma den 19 oktober 2023 klockan 10.00 i bolagets lokaler, Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta i stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Nordiska Värdepappersregistrets förda aktiebok den 19 oktober 2023, dels anmäla sin avsikt att […]

Read more

THiS Less-is-more Group offentliggör utfall i företrädesemission

Teckningssammanställningen av den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, som offentliggjordes den 20 juni 2023 och där teckningsperioden löpte ut den 10 juli 2023 (“Företrädesemissionen”) i THiS Less-is-more Group AB (publ) (“THiS Group” eller “Bolaget”), visar att 856 011 units tecknades. Genom Företrädesemissionen tillförs THiS Group cirka 3 MSEK.

Read more

THiS Group förlänger teckningsperioden i bolagets företrädesemission

Styrelsen för THiS Less-is-more Group AB (publ) (”THiS Group” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att teckningsperioden för den företrädesemission av av aktier och teckningsoptioner (units), som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 20 juni 2023, förlängs ytterligare till den 10 juli 2023. Styrelsen tog detta beslut med hänsyn till att Bolaget nyligen har påbörjat bearbetningen av flera potentiellt betydande investerare.

Read more

THiS Group offentliggör pitch deck avseende företrädesemission av aktier

THiS Less-is-more Group AB (publ) (”THiS Group” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett pitch deck med anledning av Bolagets företrädesemission av units. Pitch deck finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.thisgroup.se, samt som bifogad fil till detta pressmeddelande.

Read more

VD-brev juni 2023

Bästa aktieägare, Jag vill börja detta brev genom att uttrycka min tacksamhet för det stöd och förtroende jag och THiS Group fått den senaste tiden. I detta VD-brev vill jag uppdatera er om vad som skett den senaste tiden och dela med mig av det som har skett. Avseende marknadsnoteringen är Styrelsen medvetna om att […]

Read more

Kommuniké från THiS Less-is-more Group AB (publ):s årsstämma och konstituerande styrelsemöte den 20 juni 2023

Årsstämman för THiS Less-is-more Group AB (publ) (“THiS” eller “Bolaget”) ägde rum idag den 20 juni 2023 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Read more

THiS Less-is-more Group AB (publ) beslutar om företrädesemission av Units om ca 10 MSEK

Styrelsen för THiS Less-is-more Group AB (publ) (“THiS Group” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande, beslutat om en nyemission av Units med företrädesrätt för THiS Groups befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) om cirka 10 MSEK. Emissionslikviden ska primärt tillföra Bolaget rörelsekapital och stärka balansräkningen.

Read more

Kommunike från extra bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte i THiS Less-is-more Group AB (publ)

Extra bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte för THiS Less-is-more Group AB (publ) (“THiS” eller “Bolaget”) ägde rum idag den 2 juni 2023 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Read more

Kallelse till årsstämma i THiS Less-is-more Group AB (publ)

THiS Less-is-more Group AB (publ), org.nr 556299-4847, håller årsstämma den 20 juni 2023 klockan 10.00 i bolagets lokaler, Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm.

Read more

Posterton omstrukturerar ledningsstrukturen för att fokusera på B2B-segmentet

Posterton AB (“Posterton”), ett helägt dotterbolag till THiS Less-is-more Group AB (publ) (“THiS Group”), genomgår förändringar i sin ledningsstruktur för att stärka sin position inom B2B-segmentet. Som en del av denna strategiska omorientering lämnar Postertons VD och grundare, Mattias Skog.

Read more

Kallelse till extra bolagsstämma i THiS Less-is-more Group AB (publ)

THiS Less-is-more Group AB (publ), org.nr 556299-4847, håller extra bolagsstämma fredagen den 2 juni 2023 klockan 09.00 i bolagets lokaler, Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta i stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Nordiska Värdepappersregistrets förda aktieboken torsdagen den 25 maj 2023, dels […]

Read more

THiS Group AB förvärvar Digitrust AB – experter inom digitalisering

THiS Less-is-more Group AB (publ) (”THiS Group”) förvärvar samtliga aktier i Digitrust AB (“Digitrust”). Köpeskillingen uppgår till 28 MSEK och ska erläggas med nyemitterade aktier i THiS Group till ett värde av 7,4 SEK per aktie. Digitrust är experter inom digitalisering i kategorierna hälsa, välbefinnande och livsstil och är specialiserade på att skapa länken mellan affärer och digitala plattformar/IT-system. Företaget har som mål att skapa bättre användning av informationen/data för att öka omsättning och vinst. Genom att fatta bättre och snabbare beslut i en kontrollerad och flexibel miljö bidrar företaget också till ökad prestanda/effektivitet för företag och organisationer.

Read more

VD-Brev mars 2023

Jag hoppas att detta brev når er i god hälsa och med gott mod. Som alltid vill jag börja med att tacka er för ert förtroende och engagemang i THiS Group. Vi är oerhört tacksamma för att ni valt att investera i vårt företag och vi gör allt vi kan för att leva upp till […]

Read more

THiS Less-is-more Group AB (publ) förvärvar Posterton AB

Investmentbolaget THiS Less-is-More Group AB (publ) (“THiS Group”) har idag tecknat ett bindande avtal att förvärva samtliga aktier i Posterton AB (“Posterton”). Köpeskillingen uppgår till 65 MSEK plus tillkommande kassa, som erläggs via en apportemission av B-aktier, baserat på en aktiekurs om 7,4 kronor per aktie.

Read more

Kommunike från extra bolagsstämma i THiS Less-is-more Group AB (publ)

Extra bolagsstämma för THiS Less-is-more Group AB (publ) (“THiS” eller “Bolaget”) ägde rum idag den 9 december 2022 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Read more

THiS Group och Shanghai Foreign Trade Enterprises har ingått samarbete

THiS Less-is-more Group AB (publ) (”THiS Group”) och Shanghai Foreign Trade Enterprises Co. Ltd. (“SFTE”) har tillsammans ingått ett långsiktigt och hållbart samarbete.

Read more

VD-brev december 2022

Året går sakta men säkert mot sitt slut och vi är på väg att avsluta ett intensivt tillika ett framgångsrikt verksamhetsår, trots de negativa makrohändelserna som har präglat 2022. Även den senaste månaden har fortsatt vara intensiv där vi bland annat haft event tillsammans med Söderberg & Partners, lanserat Surekachokladen och byggt en säljkår för Karuu i Europa.

Read more

Kallelse till extra bolagsstämma i THiS Less-is-more Group AB (publ)

Aktieägarna i THiS Less-is-more Group AB (publ) kallas till extra bolagsstämma den 9 december 2022 klockan 10.00; Grev Turegatan 27, 114 38 Stockholm.

Read more

VD-Brev oktober 2022

Hösten fortsätter att präglas av en skakig tillvaro på finansmarknaderna i form av en fortsatt stigande inflation i kombination med räntehöjningar och högre elpriser. Vår kapitalanskaffningsprocess har, till följd av världsläget, dragit ut på tiden och det är betydligt tuffare att ta in kapital idag. Vi fortsätter att träffa investerare och styrelsen har nyligen beslutat om att sänka värderingen på THiS Group till 150 MSEK, för att vi ska kunna lyckas ta in det kapital vi är i behov av. Under det senaste styrelsemötet, den 20e oktober 2022, reviderades budgeten för 2022/2023 utifrån det ekonomiska läget. Värderingen ligger nu i linje med den nya budgeten samt den strategi vi kommer arbeta utifrån framgent.

Read more

Kallelse till extra bolagsstämma i THiS Less-is-more Group AB

Aktieägarna i THiS Less-is-more Group AB kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 30 september 2022 klockan 10.00 Grev Turegatan 27, 114 38 Stockholm.

Read more

VD-ord THiS Group augusti 2022

Mycket har hänt under sommaren vilket även mynnade ut i att det var ett tag sedan ni fick en vd-uppdatering kring verksamhetens aktiviteter. Under sommaren har jag, Ali Farmandeh, tillsats som vd och koncernchef för THiS Group, ett uppdrag som jag är stolt och tacksam över och som jag ska förvalta utifrån bästa förmåga. Under sommaren har jag, tillsammans med kollegor och partners, sett till att vi är fullt laddade inför en intensiv och händelserik höst. Jag delar Lucys visioner kring bolaget till 100 procent och jag ser fram emot att leda bolaget mot ytterligare tillväxt och skapa aktieägarvärde för samtliga aktieägare.

Read more

THiS Group har tecknat ett sponsoravtal med Svenska Surfförbundet

THiS Less-is-more Group AB (“THiS Group”) har tecknat ett sponsoravtal med Svenska Surfförbundet. Genom sponsoravtalet kommer THiS Group bli en viktig part för Svenska Surflandslaget i deras resa mot EM i Danmark under 2022 samt VM i El Salvador under 2023 och OS i Frankrike under 2024.

Read more

THiS Group förlänger teckningstiden i den pågående nyemissionen till den 1 september 2022

Styrelsen för THiS Less-is-more Group AB (publ) (”THiS” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att teckningsperioden för den nyemission av aktier (“Erbjudandet”) som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 31 mars 2022, förlängs ytterligare till den 1 september 2022.

Read more

Ali Farmandeh ny vd och koncernchef för THiS Group

Ali Farmandeh har utsetts till ny vd och koncernchef för THiS Group. Ali har under de senaste 20 åren arbetat i ledande befattningar med utveckling av internationella affärer och  organisationer.

Read more

Kommunike från THiS Less-is-more Group AB (publ):s årsstämma 2022

Årsstämman i THiS Less-is-more Group AB (publ) (“THiS” eller “Bolaget”) ägde rum tisdagen den 21 juni i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Read more

Ett nytt premiummärke för choklad utan socker – presenteras för den internationella diplomatkåren i Stockholm

Under gårdagen organiserade The Association of Diplomats Stockholm och THiS Group ett event på Bulgariens ambassad I Stockholm. Under dagen fick ett 70-tal utländska diplomater och representanter från näringslivet provsmaka olika varianter av den nya chokladen Sureka®, vars växtbaserade ingredienser ersätter tillsatt socker.

Read more

VD-brev THiS Group mars 2022

Vi är just nu inne i expansiv fas där flera av oss arbetar i princip dygnet runt för att accelerera tillväxten och samtidigt förbereda oss med allt det legala inför börsnoteringen. Dagligen får jag samtal från investerare som är intresserade av vår verksamhet och vår framtid. Att få prata om vår vision med er, som […]

Read more

Styrelsen i THiS Group beslutar om riktad emission för att stärka varumärket och accelerera tillväxten inför börsnotering

Styrelsen i THiS Less-is-more Group AB (publ) (“THiS Group” eller “Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 12 november 2021, beslutat om en riktad nyemission om högst 6 818 181 stamaktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet om högst 647 727 kronor. Genom den riktade emissionen […]

Read more

VD-brev THiS Group februari 2022

Nu är det snart vår och då kommer de första fjärilarna för säsongen. THiS logotyp symboliserar en levande och “hållbar” fjäril med två vingar bestående av “health and wealth”. Det som särskiljer vårt varumärke från bilden av en ”vanlig” fjäril är pricken under fjärilen. Den står för de ursprungliga idéer som utgör startpunkten för vår […]

Read more

VD-brev THiS Group januari 2022

The Health innovation System – THiS siktar mot en global expansion Bästa aktieägare, kunder, leverantörer och THiS-intressenter, Det är härligt att kunna se tillbaka på 2021, där framförallt hösten var intensiv och dynamisk för utrullningen av THiS – The Health innovation System-planen. Nu har vi lagt en solid organisationsstruktur och laddat batterierna i organisationen och […]

Read more

THiS Group minskar diabetes och fetma internationellt genom sockerreducerat godis

THiS GROUP TECKNAR DISTRIBUTIONSAVTAL MED HÄLSO- OCH SNACKSFÖRETAGET EASIS THiS Group AB har tecknat ett distributionsavtal med det danska hälso-och snacksföretaget Easis, för den kinesiska marknaden.Easisär Europas ledande företag när det gäller sötsaker utan tillsatt socker.THiS Group kommer att distribuera Easis produkter till Kina och Sydostasien under 2022. Det finns 111 miljoner diabetiker i Kina […]

Read more

THiS Group stärker länken för export genom förvärvet av e-handelsplattformen Karuu AB

THiS Less-is-more Group AB (“THiS Group”) förvärvar samtliga aktier i e-handelsplattformen Karuu AB (”Bolaget”) och stärker därmed länken för export mellan Norden och globala slutkonsumenter. Köpeskillingen uppgår till 48 MSEK och ska erläggas med nyemitterade aktier i THiS Group.Bolaget erbjuder marknadsföring av nordiska företag samt försäljning och leverans av deras produkter/tjänster direkt till slutkonsumenten via […]

Read more

THiS Group AB förvärvar Enlund Nutrition AB

THiS Less-is-more Group AB (”THiS Group”) har tidigare ingått en avsiktsförklaring tillsammans med Enlund Nutrition AB avseende förvärv av samtliga aktier. Idag meddelar THiS Group att man ingått förvärvsavtal med ägarna (”Säljarna”) av Enlund Nutrition AB (”Bolaget”) och man förvärvar samtliga aktier i Bolaget. Enlund Nutrition AB blir därmed dotterbolag i THiS Groups hälsokoncern. Köpeskillingen […]

Read more

THiS Group AB genomför publik nyemission för att accelerera tillväxten

Styrelsen för THiS Less-is-more Group AB (publ) (“THiS Group”) har idag beslutat att genomföra en publik nyemission. Det finns en stor efterfrågan bland mindre och medelstora företag inom hälsa och livsstil, att bli en del av en större koncern för att lättare nå ut globalt. Genom emissionen kommer THiS Group ha möjlighet att bemöta efterfrågan […]

Read more

Entreprenören som utmanade sockerbranschen – utmanar hela hälsobranschen

Svensk-kinesiska Lucy Dahlgren grundade tidigare Bayn Group (nuvarande Humble Group AB) som hon drev i ett decennium. Nu är hon redo för nya utmaningar genom att expandera företagsgruppen THiS-Less-is-more Group i Europa och Asien.Med en digital helhetslösning för hälsobranschen utmanar THiS Group AB hela den traditionella hälsobranschen med en global molnplattform för hälsa och livsstil. […]

Read more